Banner-2022-webklaar-1100-400

Vibraflow
Healing sound & motion experience

Al eeuwenlang wordt muziek gebruikt om iets in ons in beweging te brengen, ons te beroeren en aan te raken. Klanken kunnen ons kalmeren, blij maken en mooie herinneringen laten herbeleven, maar ons soms ook een spiegel voorhouden als minder prettige gevoelens en emoties vanuit de diepte in ons naar boven worden gebracht. Dan nodigt muziek ons uit om datgene aan te kijken wat ons zo treft en het te verwerken, zodat het uit ons systeem kan stromen en we daarna lichter, vrijer en geheeld verder kunnen gaan.

Al eeuwenlang ook wordt beweging toegepast om lichaam en geest gezond en vitaal te houden. Binnen de Oosterse geneeskunde is bewegen een onmisbaar onderdeel van het hele spectrum van zorg die toegepast kan worden met als doel: blijvende algehele gezondheid. Qigong is daar een voorbeeld van. Hiermee wordt niet alleen het fysieke aspect van de mens verzorgd, maar ook het emotionele, mentale en spirituele. Het zorgt voor een vrije stroom van levensenergie, waardoor klanken die ons bereiken vrijer baan hebben om hun helende werk te doen.

Vibraflow is een combinatie van de bewegingsleer Qigong, Meditatie en Sound Healing
onder begeleiding van het geluid en ritme van specifieke frequenties. 

Zowel de bewegingen als de geluidfrequenties zijn afgestemd op de Chinese Vijf Elementenleer
en de bijbehorende seizoenen, elementen,
orgaanparen en meridianen.

Vibraflow biedt lichaam en geest de meest optimale gelegenheid
om zich te harmoniseren, 
te helen en te ontwikkelen.

Agenda 2023

19.30 – 21.30 uur | € 35

YOGA ZENtrum NADA (Amsterdam)
Zondag 10 december | Winter sessie

BOEKEN

Tijdens deze energetisch helende sessies maak je met behulp van aandacht, beweging en geluidsvibraties
verbinding met het lichaam om te verkennen wat er leeft, emoties te doorvoelen én te erkennen
en via resonantie harmonie te brengen in je fysieke, energetische en mentale staat van Zijn.

Motion
Qigong is beweging, bewustzijn & welbevinden

Iedere Vibraflow begint met Qigong, een Chinese bewegingsleer die zich kenmerkt door zachte strekkingen, ronde vormen en vloeiende bewegingen. De fysieke bewegingen in combinatie met het inzetten van de aandacht openen de energiebanen in je lichaam, waardoor levensenergie ongehinderd kan stromen en je je fit en vitaal voelt. Daarnaast wordt je je met Qigong meer bewust van waar zich energieblokkades in het lichaam bevinden in de vorm spanning en/of weerstand. Dit bewustzijn beperkt zich niet alleen tot het fysieke domein, maar werkt ook door in de mentale en emotionele dimensies van onze menselijke ervaring. Qigong is nauw verbonden met de Chinese Vijf Elementenleer waarbij o.a. de energieën van seizoenen, organen en emoties aan elkaar gekoppeld zijn.

Sound
Brain Entrainment, synchronisatie & meditatieve staat

Nadat lichaam en geest zijn geopend met Qigong is het tijd voor de Sound Healing. Het bijzondere van deze Sound Healings is dat de composities voornamelijk met behulp van synthesizers en andere electronische instrumenten is gemaakt. Tijdens de sessies worden binaural en isochrone tonen gebruikt, die ervoor zorgen dat je makkelijk in een meditatieve staat komt. Dit wordt Brain Entrainment genoemd. Je hersengolven gaan vanzelf mee golven op het ritme van de gekozen frequentie. De tonen zorgen er ook voor dat beide hersenhelften weer meer synchroon met elkaar samenwerken. Zo werken o.a. het analytische en het intuïtieve vermogen weer meer samen als een holistisch geheel. Dit is eigenlijk een meer natuurlijke staat van ‘zijn’ ten opzichte van de vaak linker (analytische) brein dominantie die bij veel mensen heerst in onze westerse samenleving.

De muziek voor de Qigong Vibraflow sessies wordt gecomponeerd, geproduceerd en ten gehore gebracht door Michel Doornink/Yogiritmo.
InstagramFacebookLinked-In

De Chinese Vijf Elementenleer
Seizoenen, organen & emoties

De momenten waarop de vijf Vibraflow sessies gedurende het jaar plaatsvinden komen overeen met de vijf seizoenen van lente, zomer, nazomer, herfst en winter. Iedere jaargetijde is ondergebracht bij één van de Vijf Elementen uit de Traditionele Chinese Geneeskunde: hout, vuur, aarde, metaal en water. Ieder element is op zijn beurt energetisch verbonden met een organenpaar en ieder organenpaar resoneert weer met één van de vijf emoties: woede, extase, zorg, verdriet en angst. Deze orgaanparen en hun bijbehorende emoties zullen bij iedere sessie specifiek aangesproken en behandeld worden met de krachtige, reinigende en helende combinatie van Qigong en sound frequenties.

LENTE: Lever & galblaas | Woede, frustratie & irritatie | Gewrichten, banden & pezen | Creativiteit & daadkracht

ZOMER: Hart & Dunne Darm | Blijdschap, manie & extase | Bloed & bloedvaten | Bewustzijn & compassie

NAZOMER: Milt & Maag | Zorgen, peinzen & piekeren  | Vlees & spieren | Concentratie & transformatie

HERFST: Longen & Dikke Darm | Verdriet, rouw & depressie | Huid & Ademhaling | Doorvoelen & loslaten

WINTER: Nieren & Blaas | Angst, stagnatie & weerstand | Botten en lichaamsvloeistoffen | Meebewegen & Wilskracht

Resonantie door muzikale vibraties
Doorvoelen, ervaren en loslaten

Zowel de Qigong oefeningen als de muzikale composities zullen bijdragen aan de harmonisering van lichaam en geest en het opheffen van blokkades, waardoor je meer open staat voor wat er in je opkomt aan sensaties, emoties, gedachten, inzichten en inspiratie. Wanneer je deze vervolgens bewust en zonder oordeel doorvoelt, onderzoekt en benoemt, zal oude opgeslagen balast (energie) – die zich uit in fysieke, emotionele en mentale spanning – zijn weg uit je systeem vinden en jou loslaten. Het ophouden met creeëren van verhalen rondom dat wat je voelt en ervaart, oftewel het achterwege laten van een oordeel, is een principe die je mee kunt nemen in je dagelijks leven en waarmee je de sleutel in handen hebt tot een gelukkig(er) leven.

Naast harmonisering van lichaam en geest brengen de ritmes van de composities je ook in een meditatieve staat. In deze ‘staat van Zijn’ is er een krachtige ondersteuning voor intenties die je actief tijdens de sessies kunt neerzetten. Wanneer je de gewenste uitkomst daarbij visualiseert, hoort en voelt – als een soort slotscène van een toneelstuk – dan ben je je onderbewuste als het ware aan het tonen wat je bewust wilt ervaren. Is er een bepaalde boodschap die jij jezelf mee wil geven? Of is er iets wat je anders zou willen ervaren in jouw leven? Neem het mee deze helende sessies in. Het neerzetten van een intentie en het visualiseren van de uitkomst is ook iets wat je thuis kunt toepassen, bijvoorbeeld voordat je gaat slapen. Je brein komt tijdens de slaap namelijk in een zelfde soort meditatieve staat.

Emotie is energie

Onze fysieke, energetische en mentale welzijn hangt nauw samen met de relatie die we hebben tot onze emoties. Een emotie is energie die in het lichaam vorm aanneemt en die we als een sensatie ervaren. Energie is beweging, een emotie dus ook, en heeft als kenmerk ons lichaam niet alleen in maar ook weer uit te stromen. Toch zetten emoties zich vaak vast in ons lichaam, omdat we niet altijd open staan om de bijbehorende fysieke sensaties te voelen. We vellen oordeel en vinden ze verkeerd, onprettig of niet wenselijk en negeren of stoppen onze emoties liever weg. Hierdoor stromen ze wel in, maar ebben niet meer uit ons lichaam weg en zetten zich vast. Als dammen in een rivier blokkeren ze daarmee de vrije stroom van energie (qi) in het lichaam, wat zich uit in pijn, stijfheid, vermoeidheid, kou, hitte, spanning en wanneer je te lang wacht in ziekte.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde waar Qigong onderdeel van is, is alles wat tot de fysieke dimensie hoort slechts een verdichte vorm van energie. Ons hele lichaam en ieder afzonderlijke onderdeel trilt en vibreert met een eigen frequentie. Zo heeft ieder orgaan een eigen trillingsfrequentie en een bijbehorende emotie die daarmee resoneert. Door middel van specifieke bewegingen en de bewuste verbinding tussen de aandacht en het lichaam, hebben de bewegingen van Qigong als resultaat dat energieblokkades opgeheven worden en emoties weer in beweging komen met als doel het lichaam weer uit te stromen. De trillingen van muziektonen hebben hetzelfde effect en versterken het bevrijdende resultaat dat de bewegingen en intenties van Qigong op het fysieke niveau teweeg brengen. Wanneer de frequenties van muzikale tonen worden afgestemd op de specifieke trillingsfrequenties van organen ontstaat er resonantie. Deze vibratie brengt de energiestroom van het lichaam weer op gang en heft op zijn beurt eventuele blokkades op, waardoor er een grotere staat van gezondheid en welzijn optreedt.