Banner - Yvonne's bundel - Stap in het licht
Liefde, licht, inzicht, verbinding & geloof

Eind 2016 heb ik in eigen beheer mijn bundel ‘Stap in het licht’ uitgebracht. Het is een verzameling van blogs die ik in de loop van 2015 en 2016 hier op yvonnealefs.nl heb geschreven en op andere websites. De ondertitel ‘Een bundel vol liefdevolle energie’ verwijst naar de intentie waarmee ik iedere blog schrijf, nl. om door middel van liefde de ander, de wereld, maar ook mezelf van bruisende energie te voorzien. Energie die nodig is om van deze wereld een mooiere plek te maken. Hieronder volgt een korte beschrijving van mijn bundel, zoals deze ook op de achterflap geschreven staat.

In een schooldagboek uit mijn basisschooltijd heb ik opgeschreven dat ik graag verpleegster wilde worden. Het verzorgen van mensen en het hen helpen bij het weer gezond worden, trok me als kind al aan. Verpleegster ben ik niet geworden, maar naar mensen luisteren en ze trachten te helpen is wel altijd een rode draad in mijn leven geweest. Deze bundel van gedichten en gedachten, die ik in de loop van 2015 en 2016 op verschillende blogs heb gepubliceerd, is mijn manier om een ieder die op zoek is naar liefde, licht, inzicht, verbinding of geloof de helpende en wellicht ook helende hand te reiken. Ik wens een ieder die het leest liefdevolle energie toe en de moed om vanuit de schaduw in het licht te stappen.

Mijn naam is Yvonne Alefs (1972) en ik ben schrijver in hart en ziel. Op mijn persoonlijke website yvonnealefs.nl schrijf ik levensbeschouwelijke teksten, die ik onderverdeel in gedachten, gedichten, geloven, gelezen en geluisterd. Ik combineer hiermee op een – voor mij – bijzonder vervullende wijze mijn passies schrijven, lezen en muziek. In 2015 startte ik mijn tweede blog hartgeschreven.nl waarop ik met elf anderen, ieder vanuit een andere geloofs- of levensovertuiging, op regelmatige basis over een om de beurt uitgekozen levensbeschouwelijke onderwerp schrijf. Ik wil hiermee uiting geven aan mijn overtuiging dat de wijsheid en kracht van de wereld enerzijds opgesloten ligt in de onderlinge overeenkomsten en anderzijds in het respect voor de verschillen tussen alle religies en levensfilosofieën (en hun volgers). Dat ik mijn eigen religieuze pad met veel blijdschap combineer met yoga, blijkt ook uit de blogs die ik schrijft voor mijn yogaschool Yogadreams.

Sidebar afbeelding - Stap in het licht - bundel van Yvonne Alefs

Deze bundel van gedichten en gedachten, is voor iedereen die open staat voor of op zoek is naar liefde, licht, inzicht, verbinding en geloof. De korte teksten gevuld met liefdevolle energie zijn geschreven met de intentie om de lezer aan te moedigen om vanuit de schaduw in het licht te stappen en het leven in al zijn volheid te ervaren. Voor wie deze stap in het licht al genomen heeft is het lezen van de gedichten en gedachten een feest van herkenning en een bron van verbinding.