WU XING QIGONG DOCENTENOPLEIDING

De Wu Xing Qigong opleiding wordt gegeven door Qigong docente Yvonne Alefs en bestaat uit drie leerjaren die samen een complete docentenopleiding vormen.

Aan het einde van het eerste leerjaar heb je kennisgemaakt met de fundamenten van de Chinese Vijf Elementenleer die onderdeel uitmaakt van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het tweede leerjaar sluit je af met gevorderde kennis van de Chinese Vijf Elementenleer per orgaanpaar, het verloop van de twaalf hoofdmeridianen en acht Qigongseries. Het afsluitende derde jaar bouwt door op de opgedane kennis in de voorgaande twee jaren en heeft als focus het als docent leren doorgeven van de aangeleerde acht Qigong series en het in elkaar kunnen zetten van eigen Qigong series en lessen.

Alle leerjaren zijn opgebouwd uit negen lessen die verspreid over het jaar op vrijdagen bij De Lichtplaats in Zaandam worden gegeven en op woensdagen bij Yoganada in Amsterdam. De opleiding is op de opgegeven data ook online via Zoom te volgen (vindt simultaan plaats met de lessen op lokatie).

Elke leerling ontvangt een manual met lesstof dat tijdens de opleiding wordt gegeven en krijgt toegang tot videolessen waarin de acht Qigong series worden voorgedaan.

Meer  informatie over de inhoud van de lessen, het rooster en de kosten wordt hieronder per opleidingsjaar gegeven. Mocht naar aanleiding daarvan aanvullende informatie wenselijk zijn, dan kan contact opgenomen worden met Yvonne via dit e-mailadres.

EERSTE LEERJAAR: KENNISMAKEN MET QIGONG

Het eerste leerjaar van de Wu Xing Qigong opleiding bevat een kennismaking met Qigong en de grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het is bedoeld als basisjaar voor het tweede en derde Qigong leerjaar. Mocht je al een andere aan de Traditionele Chinese Geneeskunde gerelateerde opleiding gevolgd hebben, dan kan aan de hand van een intake gesprek bepaald worden of dit eerste leerjaar overgeslagen kan worden.

Het volgende krijg je in het eerste leerjaar mee:

 • de vijf elementen theorie waarop de Chinese geneeskunde en de bewegingsleren Qigong en Daoyin zijn gebaseerd,
 • het lichaamsnetwerk van meridianen, een aantal acupressuur- en Qigongpunten,
 • de Oosterse wijsheid van het leven in ritme met de seizoenen en de orgaanklok,
 • de Chinese kunst van zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en meer gebalanceerd leven,
 • het eeuwenoude Chinese gedachtegoed van de Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Mens, de tienduizend dingen en de Tao te Ching,
 • de drie primaire krachten van het universum Jing, Qi en Shen.
 • de diepe, interne werking van de wondermeridianen.

Examen: aan het einde van dit leerjaar vindt een examen plaats over de opgedane theoretische kennis. Dit examen vindt buiten de lesdagen om op een nog nader te bepalen datum in november plaats.

Lesrooster 1e leerjaar | 2024

LET OP! Vanaf 2024 wordt de opleiding niet meer verdeeld over drie leerjaren, maar als één geheel aangeboden waarbij de opleiding in 18 maanden wordt afgerond. Meer informatie hierover kun je vinden door DEZE LINK te volgen.

TWEEDE LEERJAAR: BELICHAMEN VAN QIGONG

Het tweede leerjaar van deze Wu Xing Qigong opleiding vormt een diepgaande voorbereiding op het derde leerjaar waarin je leert om Qigong door te geven aan anderen en na afloop jezelf Qigong docent kunt noemen.

De focus van dit leerjaar is vooral gericht op het verkrijgen van meer inzicht in en kennis over de Chinese Vijf Elementenleer per Yin-Yang orgaanpaar en te leren welke strekkingen en oefeningen bij welke orgaan/merdiaan horen. Je maakt kennis met beeldspraak en metaforen die bij elk element horen en leert ook via de orgaanklok inzicht te krijgen in klachten en het aan de hand daarvan toepassen van Qigong oefeningen volgens de Shen- of Ko-cyclus . Verder wordt er ook diepgang aangebracht in het ervaren en aanleren van 8 Qigong series uit het eerste leerjaar.

Mocht je al een andere aan de Traditionele Chinese Geneeskunde gerelateerde opleiding gevolgd hebben, dan kan aan de hand van een intake gesprek bepaald worden of je meteen kunt instromen in dit tweede leerjaar.

Het volgende krijg je in het tweede leerjaar mee:

 • per Yin/Yang meridiaanpaar de belangrijkste associaties en kenmerken m.b.t. de vijf elementenleer;
 • het verloop van de twaalf hoofdmeridianen;
 • Qigong strekkingen per meridiaan;
 • vediepende inzichten in de werking van de orgaanklok m.b.t. klachten;
 • inspiratie voor beeldspraak en metaforen die bij elk element horen.
 • kennismaking met de wondermeridianen;
 • op een gevorderd niveau acht Qigong series aanleren.

Examen: deze bestaat een theoretische gedeelte en een praktijk gedeelte. De theorie-toets bestaat uit tien open vragen over de theorie van het tweede leerjaar die je via e-mail toegestuurd krijgt en vindt buiten de lesdagen om op een nog nader te bepalen datum. Het praktijk examen vindt plaats tijdens de laatste lesdag en houdt het aan de groep voordoen van één van de aangeleerde Qigong series in.

Lesrooster 2e leerjaar | 2024

Lokatie Zaandam & Online

De Lichtplaats
12.15 – 17.45 uur

Vrijdag 12 januari
Vrijdag 16 februari
Vrijdag 8 maart
Vrijdag 5 april
Vrijdag 3 mei
Vrijdag 7 juni
Vrijdag 13 september
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 15 november

Kosten: € 968,00

Lesmateriaal: manual en Qigong videolessen (inbegrepen in de prijs)
Vooropleiding: Wu Xing Qigong Leerjaar 1 of een aan de Traditionele Chinese Geneeskunde gerelateerde opleiding.

DERDE LEERJAAR: DOORGEVEN VAN QIGONG

Het derde leerjaar van deze Wu Xing Qigong opleiding staat volledig in het teken van het zelf kunnen doorgeven van de acht in het eerste en tweede leerjaar aangeleerde Qigong series en deze aan te kunnen vullen om tot een les van 60 minuten te komen. In iedere les is ruim aandacht voor het opdoen van praktische ervaring hierin.

Daarnaast ga je aan de slag om uit deze acht Qigong series de specifieke oefeningen per orgaan/meridiaan/element te halen, zodat je ook eigen series kunt maken volgens de Shen cyclus en de orgaanklok. Je kennis en ervaring van de 8 aangeleeerde Qigong series wordt eveneens verdiept. Daarnaast leer je ook nog nieuwe meditaties en series aan.

Het schrijven van je eigen teksten in relatie tot de vijf elementen (beeldspraak) maakt ook deel uit van dit leerjaar en dient als inspiratie voor en onderbouwing van je lessen. Daarnaast mag je ook een Dao Dagboek bijhouden, waarin je dat wat je gedurende het leerjaar beleeft en wat verband houdt met wat je tijdens de opleiding meegekregen hebt aan inzichten over Dao en de vijf elementen, opschrijft, tekent of plakt (collage).

Het volgende krijg je in het derde leerjaar mee:

 • praktijkervaring in het doorgeven van de acht in de vorige leerjaren aangeleerde Qigong series;
 • ervaring in het maken van lessen rondom de acht in de vorige leerjaren aangeleerde Qigong series;
 • inzicht in oefeningen van de acht Qigong series specifiek per orgaan/meridiaan/element;
 • kennismaking met staande meditatie voor bewustwording van juiste houding en uitlijning;
 • opbouw en indeling van een les;
 • inspiratie voor thema’s en inhoud lessen;
 • een zelf ontworpen Qigong serie volgens de Shen cyclus;
 • een zelf ontworpen Qigong serie volgens de Orgaanklok;
 • een nieuwe zelf gevonden Qigong serie aanleren en doorgeven aan de groep.

Eindexamen: deze bestaat uit twee delen. Het eerste zal een schrijfopdracht zijn en het tweede een praktijk examen waarbij les wordt gegeven in een (zelf ontworpen) Qigongserie. Het praktijkgedeelte vindt plaats tijdens de laatste twee lesdagen. De schrijfopdracht vindt plaats buiten de lesdagen van de opleiding om.

Lesrooster 3e Leerjaar | 2024

Lokatie Zaandam & Online

De Lichtplaats
12.15 – 17.45 uur

Vrijdag 19 januari
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 19 april
Vrijdag 17 mei
Vrijdag 21 juni
Vrijdag 27 september
Vrijdag 25 oktober
Vrijdag 29 november

Kosten: € 968,00

Lesmateriaal: manual en Qigong videolessen (inbegrepen in de prijs)
Vooropleiding: Wu Xing Qigong Leerjaar 2

Lesrooster 3e Leerjaar | 2024

Lokatie Amsterdam & Online

Yoga Zentrum Nada
12.30 – 18.00 uur

Woensdag 17 januari
Woensdag 7 februari
Woensdag 28 februari
Woensdag 20 maart
Woensdag 10 april
Woensdag 1 mei
Woensdag 22 mei
Woensdag 12 juni
Woensdag 19 juni

Kosten: € 968,00

Lesmateriaal: manual en Qigong videolessen (inbegrepen in de prijs)
Vooropleiding: Wu Xing Qigong Leerjaar 2