Qigong boek - De Kracht van Qigong

Boek: De Kracht van Qigong
MEEBEWEGEN MET HET LEVEN
Uitgeverij Obelisk Boeken

De Kracht van Qigong biedt een mooie eerste kennismaking voor wie nog niet bekend is met Qigong maar er wel nieuwsgierig naar is, en geeft diegene die wel al stappen op deze holistische weg heeft gezet een dieper en breder inzicht in dit helende energiewerk. Een aantal van de meest fundamentele begrippen en theorieën binnen Qigong – waaronder ook de Chinese Vijf Elementenleer en de Meridiaanleer – worden hierin beschreven, maar ook het verband dat volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde bestaat tussen emoties en ziekten en hoe je door het beoefenen van Qigong meer balans en gezondheid in het dagelijkse leven kunt ervaren.

De zachte strekkingen en vloeiende bewegingen, de aandacht voor een diepe, voedende ademhaling en de rustgevende meditaties en visualisaties maken Qigong tot een weldaad voor lichaam en geest.

De Kracht van Qigong is verder ook een wegwijzer voor wie bewust in verbinding met de natuurlijke energieën om zich heen wil leven en een levensstijl wil creëren waarin hij of zij gedijt. De uitgeschreven oefeningen en bijbehorende videolessen zijn een uitnodiging aan de lezer om de fysieke, mentale, emotionele en geestelijke uitwerking van Qigong ook daadwerkelijk te gaan voelen en ervaren.

Yvonne Alefs (auteur) geeft al een aantal jaren met veel passie en plezier wekelijkse Qigong lessen en heeft haar wortels hiervoor stevig verankerd liggen in de Martial Arts (Karate). Haar opleiding tot Qigong docente heeft ze genoten aan de Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai, de Do-In Academy van Lilian Kluivers en via trainingen van internationale Qigong docente Mimi Kuo-Deemer (schrijfster van het voorwoord). Naast wekelijkse lessen geeft Yvonne ook Qigong workshops en retraites en sinds 2021 ook een eigen driejarige Qigong docentenopleiding.

Inhoud per hoofdstuk

Hoofdstuk 1 | Kennismaking – ‘Wijsheden en schatten uit het verre Oosten’
Een introductie in een aantal van de meest fundamentele begrippen binnen Qigong: Qi, Dao, Daoïsme, Wuji en Wu Wei. En een indruk van de geschiedenis van Qigong.

Hoofdstuk 2 | Verdieping – ‘De Chinese Vijf Elementenleer’
De theorieën over Yin-Yang en de vijf transformaties (of vijf elementen) als onmisbaar onderdeel van Qigong komen hier aan bod. Maar ook het verband tussen emoties en ziekten volgens deze leer worden in dit hoofdstuk behandeld en hoe je door het beoefenen van Qigong gezond kunt blijven.

Hoofdstuk 3 | Energie Werk – ‘De Merdiaanleer’
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de twaalf hoofdmeridianen en hoe je de qi-stroom in de meridianen met Qigong kunt verzorgen, behandelen en in balans kunt houden. Verder ook een beschrijving van specifieke energiepunten op het lichaam en de drie energiecentra (Dantian) van het lichaam.

Hoofdstuk 4 | Bewust Leven – ’De energie van de seizoenen volgen’
Aanwijzingen per maand – en daardoor ook per seizoen – om bewust in verbinding met de natuurlijke energieën om je heen te leven, zodat je een levensstijl creëert waar in je gedijt.

Hoofdstuk 5 | Inspiratie – ’Woorden met Levensenergie’
Blogs ter verdieping van je begrip van de associaties behorende bij de Chinese Vijf Elementenleer.

Hoofdstuk 6 | Qigong Ervaren – ’Zachte vormen en ronde bewegingen’
Uitgeschreven voorbeelden van een aantal Qigong oefeningen met links naar bijbehorende videolessen.

Bronvermelding & Nawoord
De bronnen waaruit ik gedurende de afgelopen jaren geput heb voor het verwerven van de inzichten die ik in dit boek over Qigong deel zijn talloos geweest. Van opleidingen tot boeken en van videolessen tot persoonlijke ontmoetingen, maar ook het lesgeven zelf is een inspiratiebron geweest. In de bronvermelding benoem ik de boeken en video’s die voor mij het meest relevant zijn geweest in mijn Qigong leerproces. In het nawoord betoon ik eer aan mijn leermeesters en inspirators: de mensen die me – soms bewust, soms onbewust – hebben voorbereid voor en ondersteund in dit prachtige werk van Qigong docent.

De Inleiding

In ieders leven vinden er gebeurtenissen of processen plaats die bij het terugblikken een grens blijken te hebben getrokken tussen hoe je tot die tijd functioneerde en hoe je je daarna door het leven bent gaan bewegen. Mijn kennismaking met Qigong en de verdieping die ik daarin opzocht en vond is mijn meest recente gouden scheidslijn. Niet alleen mijn manier van denken over mezelf en de wereld om mij heen is sindsdien veranderd, maar ook de relatie tussen mijzelf en die buitenwereld. Daar waar ik voorheen kracht en hulp buiten mijzelf zocht, weet ik nu dat ik alles wat ik nodig heb diep van binnen al bij me draag. Ik hoef maar naar binnen te keren en weer te herinneren dat ik zelf een stukje van God BEN, dat zijn koninkrijk IN mij is en mijn lamp vult zich weer tot de rand op. Mijn licht van binnenuit naar buiten laten schijnen is waarvoor ik een lichaam heb aangetrokken. Van binnen naar buiten: dàt is tegenwoordig de voornaamste richting van mijn verbinding met de buitenwereld.

Het herinneren van je eigen innerlijke kracht en het bewustzijn van je zelfhelende vermogens op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau is onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van Qigong en het tot je nemen van de prachtige bijbehorende Daoïstische levenstheorieën en -filosofieën die daaraan ten grondslag liggen. Dit alles is voor mij – met name in een periode waarin de buitenwereld een immens succesvolle poging heeft gedaan om de mensheid het geloof in zichzelf te ontnemen, zodat zij zich met iets van buitenaf zouden inspuiten – een enorme houvast geweest om de afgelopen twee jaar in het bijzonder mijn leven volgens mijn eigen innerlijke kompas te leiden. Niet persé de makkelijkste weg – en soms verval ik ook weer in oude patronen waardoor ik op een zijspoor kom – maar zeker de weg waardoor – via een diepe verbinding met mezelf – parels van eigen verworven inzichten zich diep in mijn Ziel vormen.

In de periode waarin ik nu Qigong beoefen – en het ook gepassioneerd doorgeef via mijn lessen, docentenopleiding en workshops – heb ik ook een dieper respect voor mijn lichaam gekregen. Voor die gouden scheidslijn waarover ik het aan het begin van deze inleiding heb, beschouwde ik mijn lichaam als iets wat mij diende om bepaalde prestaties neer te zetten, een stukje bewondering van de mensen om mij heen te oogsten en daarmee – voor mijn gevoel – mijn plekje in de buitenwereld te verdienen en te verstevigen. Inzichten in de wondere werking van mijn lijf verkregen door het beoefenen van Qigong en het diepe besef daardoor van de goddelijke samenwerking tussen elk onderdeel van mijn fysieke wezen, hebben mijn relatie met mijn lichaam fundamenteel veranderd. Mijn lichaam is niet langer mijn ‘onderdaan’ die naar mij dient te luisteren, maar is nu veel meer mijn ‘leermeester’ waarnaar ík mag luisteren. Als ik de bereidheid heb om te verstillen en te luisteren, dan geeft mijn lijf mij haarfijn aan waar ik in mijn leven uit balans ben en waar ik wat bij mag sturen om me weer heel te voelen.

Dat ik niet alleen een fysieke lichaam heb, maar ook een energetische heeft ook voor heel wat ‘AHA’ momenten bij mij gezorgd. Los van het bestaan van een energieveld rondom mij – wat natuurlijk waanzinnig mooi is – hebben vooral de energetische kwaliteiten van organen en hun verbinding met energiebanen in mijn lichaam nog niet eerder ontdekte deuren diep in mij opengezet. In dit boek maak ik ook het onderscheid tussen fysieke organen en de energetische kwaliteiten van organen door de eerste categorie met kleine letters te schrijven en de energetische organen te laten beginnen met een hoofdletter. Door in te voelen in die energetische eigenschappen van mijn organen, ben ik me veel bewuster geworden hoe sterk we als mens verbonden zijn met de natuurlijke energieën om ons heen. Het is op dit energetische niveau waar volgens mij de grens tussen Natuur, Kosmos en Mens wegvalt, omdat hier alles in alles overvloeit en er geen aanwijzing te vinden is waar het ene begint en het andere eindigt.

In Qigong vind ik deze vloeibaarheid terug in het diepe besef van de verbondenheid tussen en in het in elkaar overgaan van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van het menszijn. Lichaam, Ziel en Geest zijn met elkaar verweven, vormen een heelheid en zijn niet los van elkaar te doorgronden. Het fysieke, emotionele, mentale en spirituele werken op elkaar in, hebben invloed op elkaar en kunnen elkaar zowel versterken als verzwakken. Deze holistische benadering van al het Leven, waarbij niets wordt uitgesloten en alle facetten worden meegenomen, heeft mijn menselijke ervaring verdiept en verrijkt. Ik heb met heel mijn Hart en met Liefde dit boek geschreven in een poging om jou als lezer hier een inkijkje in te geven, zodat je geïnspireerd mag worden om op onderzoek uit te gaan en meer te ontdekken over deze prachtige bewegingsleer en de bijbehorende levensfilosofie.

Qigong is een traditie die in de eeuwen die achter ons liggen in veel vooraanstaande families haar oorsprong vindt. Elke familie had zo zijn eigen interpretatie en invulling van de bewegingen en onderliggende filosofieën – daarmee de Daoïstische eigenschap van vrijheid van zelfinterpretatie volgend – waardoor er meerdere stijlen zijn ontstaan. Nadat Qigong in de vorige eeuw ook voor de ‘gewone burger’ toegankelijk werd, zijn nog meer stijlen ontstaan en is de diversiteit aan Qigong oefeningen enorm toegenomen. Het kan daarom voorkomen dat ik in mijn boek een iets andere uitleg of voorbeeld geef dan je wellicht in andere boeken zult tegenkomen of die je – als je reeds Qigong beoefent – zelf van je leraar hebt doorgekregen. Ik spoor je graag aan om deze niet als ‘fout’ te bestempelen, maar met nieuwsgierigheid te benaderen als komende uit een andere – net zo waardevolle en waarheidsgetrouwe – traditie.