Banner-Homepage-qigong-yvonne-2021
Gezondheid & Welzijn
Beweging & Ontspanning
Kennis & Inzicht

NEEM DE TIJD, LEES EEN BLOG!

De vijf elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water die zich in de fysieke dimensie o.a. manifesteren in de menselijke organen, weefsels en zintuigen, hebben op het niveau van de energetische dimensie een ander karakter en trillingsfrequentie. Ze worden de Vijf Spirituele Lichten genoemd en heten Hun, Shen, Yi, Po en Zhi. Om dit belangrijke concept binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde beter te kunnen begrijpen, is het goed om eerst te weten hoe verschillende dimensies vanuit Dao voortkomen en welke het zijn. Binnen het Daoïsme wordt de bron van alles wat IS Dao genoemd. Dao is het oorspronkelijke Bewustzijn van waaruit...

In ieders leven vinden er gebeurtenissen of processen plaats die bij het terugblikken een grens blijken te hebben getrokken tussen hoe je tot die tijd functioneerde en hoe je je daarna door het leven bent gaan bewegen. Mijn kennismaking met Qigong en de verdieping die ik daarin opzocht en vond is mijn meest recente gouden scheidslijn. Niet alleen mijn manier van denken over mezelf en de wereld om mij heen is sindsdien veranderd, maar ook de relatie tussen mijzelf en die buitenwereld. Daar waar ik voorheen kracht en hulp buiten mijzelf zocht, weet ik nu dat ik alles wat ik...

We hebben allemaal denk ik weleens op een onbewolkte nacht omhoog gekeken om de sterrenhemel te aanschouwen en al die miljoenen kleine fonkelende lichtpuntjes te bewonderen met hier en daar een helderder planeet en de maan als grote lantaarn. Met name wanneer je in een landschap bent waar er verder geen kunstmatig licht is, dan is het effect van al die oplichtende hemellichamen tegen die donkere ruimte die we heelal noemen het grootst. Zonder die duisternis zou al dat moois aan onze ogen onttrokken blijven. Want zodra we onszelf in het licht zetten of op het moment dat de zon...

Gezondheidsklachten en emoties die je ervaart en die niet in verhouding staan tot de gebeurtenissen waardoor ze aangewakkerd zijn, worden veelal veroorzaakt door een levensstijl die gedurende een langere periode niet in harmonie is met de omringende natuurlijke krachten. Om in balans te blijven is erkenning en een diepe bewustzijn van de invloed die natuurlijke ritmes en patronen op je hebben enorm belangrijk. Je mag je bewust zijn (of worden) dat je onlosmakelijk deel uitmaakt van je omgeving en dat je er niet omheen kan dat de krachten van de natuur tot diep in je doordringen. Als je zowel geestelijk,...

We leven op dit moment in het seizoen waarin het ‘Aarde element’ volgens de Chinese Vijf Elementenleer werkzaam is. De natuur om ons heen transformeert geleidelijk aan. Steeds meer bomen en planten dragen hun vruchten en zaden, de lucht is wat vochtiger en koeler en de dagen worden al wat korter. De uitbundigheid van de lente en de zomer, met al hun groei en kleuren, verandert langzamerhand in de stilte en ingetogenheid van de herfst en winter. De natuur bereidt zich voor op een nieuwe ronde van nieuw leven, maar moet daarvoor eerst het oude loslaten en de stilte weer...

Ik heb je lief, mijn kind Wil niets liever dan je altijd vasthouden zodat niets je overkomt en je altijd zult lachen Maar ik weet dat je dan niet zult groeien dus laat ik je los …. Ik heb je lief, mijn lief Wil niets liever dan je altijd stevig vasthouden zodat je nooit van me weg gaat en altijd dichtbij me blijft Maar ik weet dat je dan JUIST niet zult blijven dus laat ik je los …. Ik heb je lief, mijn vader, mijn moeder Wil niets liever dan nu geen afscheid van je hoeven nemen zodat alles blijft zoals het is en je door mag leven Maar ik weet dat je dan pijn zult lijden dus laat ik je...

Deze week ben ik begonnen met een 10-weekse Tao teaching van Dyenne Borst, auteur van 'Het paradijs van Lao Tse' waarin we ons met een groep onderdompelen in de Tao te Ching (of Dao de Jing) met de intentie om verzen hieruit die tot ons komen of aanspreken te doorvoelen. De eerste 'opdracht' die we van Dyenne hebben gekregen is het persoonlijk invoelen in vers 1 die over Tao zelf gaat en waarin staat dat zodra je Tao benoemt het geen Tao meer is, maar de manifestatie ervan. Tao is voor mij leegte, ofwel niets. Maar niets is veel meer...

De natuur neemt een belangrijke plaats in in alle bewegingsleren die gebaseerd zijn op de Daoïstische levensfilosofie en de Chinese Geneeskunde. Zo ook bij Qigong. Niet alleen de bewegingen die gedaan worden dragen vaak namen van dieren, ook metaforen die gebruikt worden om uit te leggen hoe je in harmonie en balans kunt leven zijn vaak gebaseerd op de natuur. Zon en maan, bergen en dalen, rivieren en oceanen, eb en vloed, hemel en aarde, zijn veelgebruikte beeldspraken tijdens de lessen. Voor de lente periode, die in het teken van het Hout element staat, wordt vaak een boom of bamboe als...

De gedachte hier in het westen dat lichaam en geest twee aparte los van elkaar functionerende delen van de mens zijn, begint te veranderen. Dat het lichaam effect heeft op de geest, is misschien wat tastbaarder als dat de geest invloed heeft op het lichaam. We zijn ons denk ik allemaal wel bewust van de negatieve uitwerking die lichamelijke verminkingen en ernstige ziekten op de gemoedstoestand hebben. Het hebben van fysieke pijn en ongemak beïnvloedt onze gedachten over de kwaliteit van ons leven, waardoor we depressief kunnen worden en zelfs kunnen verlangen naar de dood. Maar als het de ene...

De Chinese Vijf Elementenleer verdeelt de jaargetijden op in kleine Yang en grote Yang en in kleine Yin en grote Yin. Kleine Yang staat voor de ontluikende en opstuwende kracht van de lente (Hout element), grote Yang voor zomerse kracht en uitbundigheid (Vuur element), klein Yin voor de steeds meer naar binnen gerichte en loslatende karakter van de herfst (Metaal element) en grote Yin voor winterse rust en de stille fluistering van een nieuw begin (Water element). Het vijfde jaargetijde hoort bij het Aarde element en zorgt telkens voor een geleidelijke overgang tussen ieder seizoen. Als mens varen we er wel...

De natuur om ons heen is een prachtig geschenk. Het biedt ons niet alleen voeding en bouwmaterialen, of mooie en bijzondere landschappen om in te wandelen, maar ook een aanwijzer hoe we in harmonie kunnen leven met onszelf. Neem de winter bijvoorbeeld met zijn naar binnen en beneden trekkende krachten. De natuur valt als het ware stil in deze periode. Groei vindt nauwelijks meer plaats en als het er is, dan is het buiten ons gezichtsveld, diep in de grond verborgen. Een seizoen waarin we als mens er ook verstandig aan doen om stil te vallen, om onze energie wat...

Gezondheidsklachten en emoties die je ervaart en die niet in verhouding staan tot de gebeurtenissen waardoor ze aangewakkerd zijn, worden veelal veroorzaakt door een levensstijl die gedurende een langere periode niet in harmonie is met de omringende natuurlijke krachten. Om in balans te blijven is erkenning en een diepe bewustzijn van de invloed die natuurlijke ritmes en patronen op je hebben enorm belangrijk. Je mag je bewust zijn (of worden) dat je onlosmakelijk deel uitmaakt van je omgeving en dat je er niet omheen kan dat de krachten van de natuur tot diep in je doordringen. Als je zowel geestelijk,...

Je diepere zelf wordt in het Daoïsme aangeduid met Yuan Shen, wat je kunt vertalen als Oorspronkelijke Geest. Het wordt vaak vergeleken met een diamant, die helder straalt en een groot bereik heeft. Het is jouw pure essentie, dat wat je in wezen bent. Door de ervaringen die je in je leven opdoet en de indrukken die deze op je achterlaten, gebeurt het vaak dat deze prachtige, heldere diamant bedekt raakt met lagen van ‘stof’ en ‘vuil’. De uitwerking van Yuan Shen is dan minder voelbaar in je leven, waardoor je het gevoel kunt hebben dat je ver van jezelf...

Al eeuwenlang hebben mensen vanuit een diep innerlijk weten aangevoeld dat alles, maar dan ook alles, uit energie bestaat. De wetenschap die zich kwantumfysica noemt heeft gedurende de laatste 120 jaar ook bewijs geleverd dat het allerkleinste deeltje waar jij en ik uit opgebouwd zijn voornamelijk uit leegte en energie bestaat. Simpel gezegd betekent dit dat je geen statisch wezen bent, maar een veld van kleine energetische deeltjes die voortdurend in beweging is. Je hebt een eigen trillingsfrequentie die gekoppeld is aan je denken, voelen en bewustzijn. Wanneer je je bewust bent van je intrinsieke waarde, volledig vertrouwt op het...

Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde is de wintertijd verbonden aan het Water element. Water wordt beschouwd als bron van alle leven. De winter is dit in zekere zin ook als je beseft dat in de stilte en rust van dit jaargetijde al het nieuwe leven in potentie aanwezig is, zoals nieuw leven in de baarmoeder ook nog niet daadwerkelijk zichtbaar is, maar wel aanwezig. Water heeft veel bijzondere kwaliteiten. Naast zacht en levenschenkend is het ook dynamisch en krachtig. Zacht stromend geeft het rust en verkwikking, snel stromend kan het - niet te stuiten - daarheen gaan waar het naartoe...

Ik kwam vanmorgen deze tekst van mezelf tegen die ik in augustus 2017 voor mijn blog lichtbundels schreef . Het raakte me, omdat ik door de huidige situatie waarin we leven meer dan ooit wordt uitgedaagd om in balans te blijven. Want er gebeurt zoveel om me heen wat ik niet begrijp. Herkenbaar hierin is het Daoïstische principe van 'in het lege midden blijven', hetgeen een mooie brug slaat naar de filosofie van Qigong.     Vrede betekent voor mij niet persé dat alles koek en ei is, maar meer dat er balans gevonden wordt in alle omstandigheden. In een wereld als...

Van alle elementen binnen de Chinese Vijf Elementenleer is het Metaal element wellicht wel het minst tot de verbeelding sprekend. Het Water element roept meteen prachtige beelden op van oceanen, zeeën, rivieren, stromen en bronnen, het Hout element van bossen, bomen en struiken, het Aarde element van ons mooie planeet en de verschillende bodemsoorten die er zijn en het Vuur element van de zon, lava en vuur zelf. Metaal bevindt zich diep in de aarde, verborgen voor het blote oog totdat het gedolven wordt of via aardverschuivingen aan de oppervlakte komt. In zijn hoedanigheid als edelsteen, edelmetaal en mineraal is...

Hoe blijf ik van binnen kalm als ik het gevoel hebt dat alles om me heen verandert en me steeds duidelijker wordt dat er geen touw aan vast te knopen is wat zich in de buitenwereld afspeelt? Het is een vraag die me de laatste tijd vaker bezighoudt en waarbij het antwoord telkens heel dicht aan het oppervlak zit. Want ik weet dat verandering het enige zekere is dat we als mens weten. Het hoort bij het zich ontwikkelende leven en het is iets waarop je juist mag vertrouwen i.p.v. je er tegen verzetten. Zonder verandering is er ook geen...

Hoe voel jij je deze dagen? Lukt het je nog om dankbaar te zijn op het moment dat je je ogen opendoet en beseft dat je nog leeft? Of blij te zijn als de zon door de wolken breekt? Kan je het nog opbrengen om naar de persoon die je voorbij loopt te glimlachen of te begroeten? Is het nog mogelijk voor je om vanuit Liefde de dag te beleven? Of heeft het leven je naar je gevoel laten zitten en heeft angst, woede, zorg of verdriet, of alle vier, je gevoel van dankbaarheid overgenomen? Misschien verwacht je dat ik...

Alles in deze wereld is gebaseerd op verandering. Dag verandert in nacht en nacht weer in dag. Zomer verandert in nazomer en gaat vervolgens over in de herfst. Een baby groeit uit tot een kind en een kind tot een volwassene. Relaties gaan van oppervlakkig naar diep, en soms weer terug naar oppervlakkig. Wat gewoon is wordt soms bijzonder en wat bijzonder is wordt soms weer gewoon. Dat alles verandert is de enige zekerheid die we hebben in dit leven, en tegelijkertijd vaak vooral datgene waar we ons zo tegen verzetten. Weerstand bieden aan de beweging van het leven is...

“Alles, ons zelfvertrouwen, ons gevoel van eigenwaarde, vertrouwen, welzijn en veiligheid, maar ook de manier waarop we naar de wereld en anderen kijken, komt voort uit ons antwoord op de vraag: ‘Wie zijn wij?’’ Gregg Braden - Sleutel 2 De verhalen die we als kind horen bepalen voor een groot deel hoe we de wereld om ons heen beleven en de mensen rondom ons zien. Pas later als we vraagtekens beginnen te zetten bij dat wat we altijd als ‘waarheid’ hebben aangenomen, vormen we ons eigen beeld van hoe de wereld er volgens ons uitziet en wat de rol is van de...

Licht en warmte, rust en kalmte, liefde en compassie, inspiratie en intuïtie, geest en bewustzijn; allemaal kwaliteiten van het Hart, van de zomer en van het vuurelement. Het vuurelement neemt een bijzondere plek in binnen de Chinese Vijf elementenleer, omdat er niet, zoals bij de andere elementen, slechts één yin-yang meridianenpaar aan verbonden is, maar twee. Naast het koppel van Hart en Dunne Darmmeridiaan, hoort ook dat van de Hartbeschermer en Drievoudige verwarmer bij het vuurelement. De energieën van de Dunne darm, Hartbeschermer en Drievoudige verwarmer vormen een driedubbele beschermlaag rond om het Hart, ook wel de keizer(in) van alle...

Als je mij zou vragen wat mij het meest is bijgebleven van de achterliggende twee maanden waarin we gedwongen werden afstand te houden van elkaar en nieuwe manieren moesten vinden om ons werk enigszins voort te zetten, dan is dat de waarheid die schuilt achter de formule 1 + 1 = 3. En nee, ik heb hier geen typefout gemaakt, er staat bewust een drie achter het ‘is gelijk aan’ teken. De gedachtegang achter deze bewering is - en ik heb dat niet zelf bedacht, maar kom het veel tegen in boeken die ik lees en documentaires die ik kijk...

Is het je ooit opgevallen wanneer de lente precies overgaat in de zomer? Wanneer de blaadjes aan de bomen veranderen van helder groen naar een meer diepere variant van deze kleur? Wanneer de vogels ineens niet meer met plukjes zacht materiaal in hun snavel rondvliegen en er geen jonge dieren meer geboren worden? Kan je aangeven bijvoorbeeld wanneer het laatste zaadje uit zijn winterslaap is ontsproten en zich in al zijn jeugdige kracht tot het maximale boven de grond heeft uitgestrekt? Lukt het jou om te bepalen wanneer precies deze omwentelingen van voorjaar naar zomer plaatsvinden? Ik weet haast zeker...

Het is een uitdagende tijd waarin we nu leven. Een tijd waarop we met z’n allen enorm worden teruggeworpen op onze veerkracht en aanpassingsvermogen, nu we even niet zomaar kunnen gaan en staan waar we willen. Hoe bijzonder eigenlijk dat dit allemaal juist in de lente periode zich voordoet! De kracht van het voorjaar is in de Traditionele Chinese Geneeskunde gekoppeld aan het Hout element en haar kwaliteiten van flexibiliteit en creativiteit. Als je de natuur op dit moment heel bewust bekijkt dan zie je ook haar souplesse in de vorm van buigzame, nieuwe jonge scheuten en takken en haar...

In de lentetijd bruist de natuur van het leven. Als mens kijken we vol verwachting uit naar de eerste groene waas op de struiken en bomen. Niet alleen de zon wint aan kracht en warmte in deze tijd, maar ook de planten en dieren om ons heen laten zich weer zien en horen en zijn volop in beweging. Als mens is het goed om mee te gaan in deze natuurlijke energie. Onze creativiteit mag weer ontwaken, zoals de natuur dat ook in het voorjaar doet. Ideeën en plannen, die tijdens de rustperiode van de winter als zaadjes onder de grond...

Niet boven of onder voor of achter ook niet naast maar in en door me Van boven naar beneden van voor naar achteren en van links naar rechts door wie ik ben Niet van buitenaf naar binnen maar van binnenuit naar alle richtingen Geen einde Geen begin Geen vorm Geen naam Altijd aanwezig, altijd voelbaar mits ik alle zintuigen naar binnen richt Dat wat eeuwig is stroomt door ieder mens Even lang, even breed even hoog en even diep Verbindt zonder uitzondering zonder enig voorkeur mij met jou ons allen met elkaar  ...

Na het lezen van zijn boek ‘Biologie van de overtuiging’ wist ik zeker dat Dr. Bruce H. Liptons volgende boek ‘Spontane evolutie’ net zo inspirerend zou zijn. En ik ben daarin niet teleurgesteld. Samen met Steve Bhaerman schreef hij dit boek om ons de weg te wijzen naar een wereld waarin we ons als mensen weer verbonden voelen met elkaar en de aarde, waardoor we het tij op tijd kunnen keren. Het veranderen van de manier waarop we naar deze wereld kijken en het loslaten van huidige collectieve overtuigingen die onze aarde verstikken is hierin de eerste stap, aldus Bruce...

Achterlaten, meenemen en laten groeien De laatste dag van het jaar geeft mij altijd een apart gevoel: een mengeling van melancholie en verwachting, van heimwee en nieuwsgierigheid en van opluchting en vernieuwing. Melancholie en heimwee naar de mooie momenten van het jaar dat achterligt, opluchting juist om wat ik achter me mag laten. Verwachting en nieuwsgierigheid naar nu nog verborgen schatten die in het verschiet liggen en een gevoel van vrijheid om opnieuw te mogen beginnen. Vanmorgen toen ik mijn ogen opendeed voelde ik vooral dankbaarheid voor het feit dàt ik mijn ogen weer open mocht doen, dat ik nog leef en...

Wie uitkijkt naar de kerst wens ik een hele mooie en blije tijd toe. Wie er als een berg tegenop ziet, om welke reden dan ook, vooral warmte en liefde. Voor het nieuwe jaar dat voor ligt, wens ik iedereen op deze prachtige aarde vooral hoop, wijsheid en licht toe! Veel liefs, Yvonne Neem alsjeblieft de tijd om naar dit mooie lied te luisteren en de woorden door je heen te laten gaan! ...

Afgelopen november ben ik geslaagd voor het tweede leerjaar van de docentenopleiding aan de Do-In Academy van Lilian Kluivers. Eén van de onderdelen van het examen was het schrijven van een artikel over een aan Do-In (ook wel Tao Yoga genoemd) gerelateerd onderwerp. Omdat Do-In en Qigong een gedeelde geschiedenis hebben, een gezamenlijke bron, heb ik me voor de inhoud van mijn artikel daarin verdiept. Hieronder in het kort de highlights die vooral betrekking hebben op Qigong én een demonstratie van de tot nu toe oudst gevonden Daoyin oefening, de Mawangdui Daoyin Shu. Wie geïnteresseerd is in het volledige artikel...

Deze zomer ben ik begonnen met het wekelijks delen van een korte omschrijven van de inhoud van mijn lessen. Een ingeving die ik kreeg toen ik nadacht over hoe ik mensen, die op zoek zijn naar meer lichamelijke en/of geestelijke kracht en gezondheid, bewust kan laten worden van wat Qigong hun op dit gebied te bieden heeft. Dit artikel is een aanvulling op deze wekelijkse inkijkjes in mijn Qigonglessen. Qigong (spreek uit: CHIE KUNG) maakt, samen met acupunctuur, acupressuur en de vijf elementen voedingsleer, deel uit van de Chinese Geneeskunde. Het mooie aan deze Oosterse geneeskunde is dat het lichaam als...

Zuiveren is een vorm van loslaten en past daarom uitstekend bij het jaargetijde waarin we nu leven. Precies zoals de bomen hun bladeren en zaden loslaten, mogen ook wij datgene laten gaan wat ons niet meer dient en tot ons nemen of vasthouden wat ons nog wel voedt en verzorgt. Wanneer we kijken naar de energieën in het lichaam die in de herfstperiode (Metaal element) het meest worden aangesproken, en dus onze zorg in het bijzonder nodig hebben, dan zijn dat die van de Longen en de Dikke Darm. Bij de longen vindt zuivering plaats op het moment dat we uitademen:...

Wanneer ik hier vertel dat onze ademhaling onlosmakelijk verbonden is aan onze longen, zal niemand denk ik vreemd opkijken. We ervaren allemaal dat wanneer we inademen onze longen uitzetten en als we uitademen de longen weer hun oorspronkelijke volume innemen. Als ik echter vertel dat onze ademhaling ook verbonden is aan ons buikgebied en dat wanneer je inademt je buik mag uitzetten en als je uitademt deze weer naar de ruggenwervels terug mag zakken, dan gebeurt het nog weleens dat iemand me verbaasd aankijkt. Zo vanzelfsprekend als de beweging van onze longen is bij onze ademhaling, zo niet vanzelfsprekend is...

Het prachtige boek van Mimi Kuo-Deemer over de eeuwenoude Chinese wijsheid Xiu Yang - oftewel zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en een meer gebalanceerd leven - verdient uitgebreider aandacht dan de boekrecensie die ik eerder schreef. In een reeks van vijf artikelen draag ik de komende weken de hoogtepunten van het boek - dat alleen nog in het Engels te verkrijgen is - in het Nederlands over, met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken op welke wijze zij hun leven gelukkiger, gezonder en evenwichtiger kunnen leiden. Een andere intentie die hieraan verbonden is, is mijn behoefte om Mimi...

Het prachtige boek van Mimi Kuo-Deemer over de eeuwenoude Chinese wijsheid Xiu Yang - oftewel zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en een meer gebalanceerd leven - verdient uitgebreider aandacht dan de boekrecensie die ik eerder schreef. In een reeks van vijf artikelen draag ik de komende weken de hoogtepunten van het boek - dat alleen nog in het Engels te verkrijgen is - in het Nederlands over, met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken op welke wijze zij hun leven gelukkiger, gezonder en evenwichtiger kunnen leiden. Een andere intentie die hieraan verbonden is, is mijn behoefte om Mimi...

Het prachtige boek van Mimi Kuo-Deemer over de eeuwenoude Chinese wijsheid Xiu Yang - oftewel zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en een meer gebalanceerd leven - verdient uitgebreider aandacht dan de boekrecensie die ik eerder schreef. In een reeks van vijf artikelen draag ik de komende weken de hoogtepunten van het boek - dat alleen nog in het Engels te verkrijgen is - in het Nederlands over, met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken op welke wijze zij hun leven gelukkiger, gezonder en evenwichtiger kunnen leiden. Een andere intentie die hieraan verbonden is, is mijn behoefte om Mimi...

Het prachtige boek van Mimi Kuo-Deemer over de eeuwenoude Chinese wijsheid Xiu Yang - oftewel zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en een meer gebalanceerd leven - verdient uitgebreider aandacht dan de boekrecensie die ik eerder schreef. In een reeks van vijf artikelen draag ik de komende weken de hoogtepunten van het boek - dat alleen nog in het Engels te verkrijgen is - in het Nederlands over, met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken op welke wijze zij hun leven gelukkiger, gezonder en evenwichtiger kunnen leiden. Een andere intentie die hieraan verbonden is, is mijn behoefte om Mimi...

Het prachtige boek van Mimi Kuo-Deemer over de eeuwenoude Chinese wijsheid Xiu Yang - oftewel zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en een meer gebalanceerd leven - verdient uitgebreider aandacht dan de boekrecensie die ik eerder schreef. Dit is dan ook deel één van een reeks van vijf artikelen waarin ik de hoogtepunten van het boek - dat alleen nog in het Engels te verkrijgen is - in het Nederlands overdraag, met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken op welke wijze zij hun leven gelukkiger, gezonder en evenwichtiger kunnen leiden. Een andere intentie die hieraan verbonden is, is mijn...

Dit boek is voor iedereen die - net als ik - ervan overtuigd is dat onze innerlijke staat van zijn vorm geeft aan de wereld om ons heen. Of in de woorden van  Mimi: ‘je innerlijke balans straalt uit naar buiten’. We staan als mensheid voor enorme uitdagingen en moeten nu alles op alles zetten om het tij van vervuiling, uitbuiting en materialisme te keren. Het is hierbij van het grootste belang dat we beseffen dat we de wereld pas kunnen helen als we onszelf heel voelen. De eerste stap die we daarvoor moeten maken is ons bewust worden dat...

We hebben allemaal weleens te maken met situaties waarin we ons gespannen en gestrest voelen. Hoe handig is het dan als je simpele oefeningen tot je beschikking hebt, die je meteen ter plaatse kunt toepassen, zonder dat mensen om je heen (collega’s, klanten, mede-passagiers, familie, enz.) het merken? Ik zou zeggen: heel handig! ? Daarom geef ik je hieronder zeven Qigong tips om simpel, maar effectief, te ontspannen. 1. Diep ademhalen Adem eerst diep uit en laat je schouders bewust naar beneden zakken, weg van je oren. Haal daarna zo diep mogelijk adem en laat je buik wat uitzetten. Adem daarna weer...

Wie met zijn voorstellingsvermogen diep in het lichaam kan duiken en daar met alle zintuigen naar toe kan gaan, kan het pulseren en vibreren van het lichaam zien, ruiken, horen, voelen en proeven. Hoe dieper je gaat, tot op celniveau, des te meer beweging en vibratie zal je vinden. Maar ook om ons lichaam heen vibreert het. De pulsaties en vibraties die in het lichaam te vinden zijn, houden niet op waar je huid stopt, maar vormen patronen van energie rondom het lichaam. Als je de handpalmen voor je buik naar elkaar toe draait en ze telkens wat van elkaar...

Het mooie van de natuur is dat zij in haar overgangen vloeiend en gelijkmatig is. Wanneer het ene jaargetijde precies overgaat in het andere is voor ons als mens moeilijk aan te duiden. Het gaat hier om een hele subtiele energie die, bijvoorbeeld bij de wisseling van lente naar zomer, geleidelijk aan verandert van kleine yang (lente energie) naar grote yang (zomer energie). In zo’n periode zijn we nu aanbeland: de energie van de lente is nog aanwezig, maar maakt steeds meer plaats voor die van de zomer. Geen enkele seizoen gaat tegen deze wisseling in, maar geeft zich gewillig...

Voor wie het niet erg vindt om Engels te lezen is het boek ‘Qigong and the Tai Chi Axis’ van Mimi Kuo-Deemer voor iedere Qigong liefhebber een echte aanrader. Mimi is een yoga-, meditatie- en qigongdocente, geboren uit Chinese ouders, maar opgegroeid in Amerika. Tijdens haar studietijd en haar twintiger jaren woonde ze in China, totdat ze in 2009 met haar man naar Groot-Brittanië verhuisde. Daar woont en werkt ze nu nog steeds. Ik kwam Mimi een paar jaar geleden op het spoor toen ik op internet op zoek ging naar een demonstratie van de ‘Ba Duan Jin Qigong’. Deze...

Al in maart plande ik een Qigongles aan het strand in Castricum voor 18 april met de intense hoop natuurlijk dat het tegen die tijd wat zonniger en warmer zou zijn buiten. Ik hielde de weersverwachtingen in de voorafgaande week nauwlettend in de gaten en sprong een gat in de lucht toen de voorspellingen richting die bewuste dag alleen maar beter en beter werden. Op de dag zelf hadden we één van de eerste mooie, warmere dagen van dit voorjaar en kon de strandles niet meer stuk. Met de zon op onze huid, de wind in onze haren, het ruizen...

Maart is de maand van de belofte van lente en nieuwe, frisse energie! De dagen worden weer langer en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Dezelfde stuwende kracht die ervoor zorgt dat de bloemen zich een weg door de aarde omhoog banen en er weer blaadjes aan de bomen komen, is ook in het menselijk systeem werkzaam door middel van de lever- en galblaasenergie. Om onze lichaamgeest voor te bereiden op deze stuwende kracht van de lente, is het goed om afvalstoffen, die zich tijdens de winterrust in ons hebben verzameld, los te weken en af te voeren. Op die...

Wederom is het Deepak Chopra (endocrinoloog en spiritueel leider) en Rudolph Tanzi (neurloog) gelukt om een boek te schrijven dat ons optilt uit een onbewust dagelijks beleven naar een bewuster aanwezig zijn in onze lichaam-geest. Dit boek over het zelfhelend vermogen dat wij als mens bezitten, volgt de boeken ‘Superbrein’ en ‘Supergenen’ op, die ik hier eerder beschreven heb. Superbrein heeft ons bewust gemaakt van de vermogens van onze geest en ons losgeweekt van de veronderstelling dat we marionetten zijn van onze hersenen. Supergenen heeft ons laten inzien dat de manier waarop we eten, slapen, bewegen, denken, enz. grote invloed...

Langzaamaan verandert de inhoud van mijn lessen en schuiven we steeds een beetje door richting de lente. De focus ligt wat minder op het verzorgen en onderhouden van de nier- en blaasmeridianen en is wat meer gericht op oefeningen die de maag- en miltenergie voeden. De winter is namelijk nog niet voorbij. We bevinden ons in een overgangsperiode tussen twee seizoenen in wat betekent dat het Aarde element het nu eerst wat meer voor het zeggen gaat krijgen, voordat we de overstap maken naar Hout en haar lente kwaliteiten. Als we ons aan het ritme van de natuur houden, dan...

Het boek ‘Supergenen - Nieuwe inzichten om je genen te verbeteren’ volgt het schrijfwerk ‘Superbrein’ heel mooi op en is opnieuw een samenbundeling van de inzichten en ervaringen van endocrinoloog en spiritueel leider Deepak Chopra en neuroloog Rudolph E. Tanzi. Waar ze in Superbrein tegen de vastgeroeste wetenschappelijke concepten over het brein aanschopten, durven ze in dit boek op het gebied van de genen heilige huisjes om ver te werpen. Alles wat ze in Supergenen aandragen is gefundeerd op baanbrekend onderzoek in één van de nieuwste onderzoeksgebieden: de epigenetica. Epigenetica is onderdeel van de erfelijkheidsleer (genetica) en is hard op weg...

Kijkend naar het weer is de winter nu wel echt ingetreden: de nachten zijn vrieskoud en overdag als we naar buiten gaan dragen we een muts en een sjaal en misschien ook nog wel handschoenen om ons tegen de kou te weren. Onze huizen warmen we wat extra op om ervoor te zorgen dat we het niet koud krijgen en misschien trekken we ook extra dikke sokken in huis aan en slaan we op de bank nog even lekker een dekentje om ons heen. Zelf draag ik zodra het kouder wordt, naast twee paar sokken en warme sloffen, ook graag een hemd om mijn rug warm te...

Het jaar 2018 sloot ik af met een Qigong blog waarin ik uitlegde dat we in een periode in het jaar zijn beland waarin we terugkeren naar yin. De rust en verstilling die we in de natuur om ons heen zien, mogen we zoveel mogelijk toepassen in ons dagelijks leven om onze lichaamgeest in balans te houden. Onze potentie, om bijvoorbeeld bepaalde ideeën en ingevingen vorm te gaan geven, blijft nog heel even 'ondergronds'. Zo vergaart het eerst de nodige kracht en energie, zoals de zaden dat tijdens de winter in de grond doen, om in de lente en de...

In dit fascinerende boek hebben endocrinoloog en spiritueel leider Deepak Chopra en neuroloog Rudolph E. Tanzi hun krachten gebundeld om ons een totaal nieuwe kijk op de verbinding tussen onze geest en onze hersenen te geven. Het is duidelijk dat onze hersenen betekenis geven aan alles wat we waarnemen, maar de vraag die deze twee artsen centraal durven te stellen in hun boek is wat dan precies de drijvende kracht is achter dat waarnemen. Ze zijn zelfs dapper genoeg om daar een antwoord op te geven, namelijk: de geest. Veel wetenschappers hebben het brein op een voetstuk geplaatst en de geest...

Al eeuwen geleden wisten de Chinezen zonder het gebruik van meetinstrumenten en berekeningen wat wetenschappers ongeveer 100 jaar geleden herontdekt hebben, nl. dat wanneer je inzoomt op het kleinste deeltje van het menselijk lichaam, daar niets tastbaars te vinden is. Niets, behalve de potentie om te zijn. Niets, behalve de meest puurste vorm van levensenergie: hunyuan qi. Leegte is van grote waarde voor de Taoïsten, en dus ook voor beoefenaars van Qigong, en wordt omschreven met ‘niet-zijn’. Het nut van leegte wordt in het elfde vers van de Tao te Ching aangeduid met het voorbeeld van een kamer of een vaas,...

"De mens verbaast mij het meest van alles. Hij geeft zijn gezondheid op om geld te verdienen, en vervolgens geeft hij zijn geld op om zijn gezondheid te herstellen. Daarna is hij zo bang voor de toekomst dat hij niet van het heden kan genieten, waardoor hij nog in het heden nog in de toekomst leeft. Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en sterft zonder echt geleefd te hebben." Met deze uitspraak van de Dalai Lama begint onderstaande video die ik graag zoveel mogelijk deel. Het is het eerste van een serie van in totaal vijf documentaires van Food Matters...

De energie van de long meridianen zijn gekoppeld aan die van de dikke darm meridianen, zoals de hart meridianen gekoppeld zijn aan die van de dunne darm en de maag meridianen aan die van de milt, enz. Yin meridianen lopen van beneden naar boven in het lichaam, bijvoorbeeld van de tenen naar het hoofd, terwijl yang meridianen van boven naar beneden lopen, bijvoorbeeld van de vingers naar het torso. Dat laatst lijkt niet te kloppen, maar als je de arm omhoog strekt, dan begrijp je dat de beweging vanaf de vingers naar de torso, een naar beneden gerichte weg is. ...

Ik prijs me gelukkig met zoveel mooie mensen om me heen die me tips geven over onderwerpen die raakvlakken hebben met de inhoud van mijn lessen. Zo wees ‘Holistisch Health Coach’ Paulien, mij laatste op een lezing van biochemicus en voedingsdeskundige Dr. Libby Weaver uit Australië, waarin zij duidelijk uitleg geeft over hoe het lichaam van binnenuit werkt (biochemie), wat ons eten op cel niveau met ons doet, waardoor we van alles via ons lichaam kunnen ervaren (voeding) en waarom we blijven doen, wat we toch al deed, ook al weten we dat we het anders zouden moeten doen (emoties)....

Het universum is als een Matroesjka. Wanneer je steeds meer inzoomt, dan ontdek je dat de systemen van onze aarde een kleinere versie zijn van die van het heelal, dat de systemen van de mens weer een kleinere versie zijn van die van de aarde (de natuur om ons heen) en dat de systemen van onze cellen op hun beurt een kleinere versie zijn van die van de mens. In de elementen-meditatie die ik gisteren tijdens mijn Qigongles gaf, liet ik de deelnemers ontdekken dat ze de stevigheid, compactheid en stabiliteit van de aarde (denk aan bergen, rotsen en grond)...

Al een tijdje heb ik een vast ritueel om mijn doordeweekse ochtenden te beginnen. Meteen na het opstaan doe ik een Qigong serie om mijn lichaam en geest rustig wakker te laten worden. Daarna lees ik het woord van die dag uit het bundel “De eeuwigheid in het Nu” van Willigers Jäger en een vers van de Tao de Ching volgens het boek van Wayne Dyer. Sinds kort laat ik aan dit alles ook tien minuten meditatie voorafgaan. Het is mijn manier om de dag wat bewuster te beginnen en een stuk rustiger dan meteen in de ‘doe-stand’ te gaan...

Naar binnen keren, je lichaam voelen, de signalen van je lichaam verstaan, je laten raken en je gevoel doorleven: dit zijn de vijf stappen uit Karin Steffens boek ‘Laat je raken’ - Wat emoties je vertellen. Het is de weg die we nemen moeten als we oprecht steeds meer onze innerlijke wijsheid willen volgen om tot een dieper, intenser leven vanuit verbinding te komen. Keuzes weten te maken vanuit onze innerlijke wijsheid (intuïtieve gevoelens, oftewel ingevingen) in plaats vanuit gevoelens die door onze gedachten zijn ‘aangetast’ en ‘gemanipuleerd’ (gedachten met een persoonlijke geraaktheid, oftewel emoties), is wat Karin ons in...

Alhoewel de Chinese gezondheidsleer, en dus ook Qigong, gebruikmaakt van het model van vijf elementen waarmee je alles in en om je heen kunt verklaren, beperk ik me in deze blog tot drie ervan: vuur, water en aarde. Hout en metaal komen ook zeker een keer aan de beurt, maar voor nu laat ik me inspireren door de elementen die tijdens mijn vakantie zo sterk aanwezig waren. Vuur is het element van de zomer, het seizoen waarin zovelen van ons de behoefte hebben om voor een paar heerlijke weken het werk te laten voor wat het is en in een hele...

Als ik me omdraai naar de ramen, zijn ze helemaal beslagen. Achter me staan tien vrouwen die met rustige bewegingen de meridianen in hun lichaam openzetten. De  energie stroomt rijkelijk door het lichaam, en de warmte die dat opwekt straalt uit naar de omgeving. De zachte draaiingen en milde strekkingen zijn een massage voor het lichaam en zorgen voor het opheffen van eventuele blokkades in de energiebanen. De in- en uitademhaling die gelijke ritme houdt met de rustige bewegingen, zorgt voor ontspanning van het zenuwstelsel. Niet alleen het lichaam vindt zo weer balans, ook de geest is weer in evenwicht....

Wilskracht, ook wel doorzettingsvermogen of uithoudingsvermogen genoemd, wat is het eigenlijk? Letterlijk betekent het , dat je het vermogen hebt om iets te willen en die wil ook vervolgens uitvoert. Maar interessanter nog vind ik de betekenis ervan in de zin van of het een deugd is of juist een ondeugd. Is het een goede eigenschap of een slechte? Moet je er zoveel mogelijk gebruik van maken, of kun je het beter laten voor wat het is? Geef je het volop de aandacht of laat je het juist los? Volgens het Taoïsme en de Chinese 5 elementen leer is het...

In deze serie, die ik uit verschillende Qigong oefeningen in elkaar heb gezet, en die ook wat karate elementen in zich heeft, staat het maken van de vuist centraal. Een handbeweging die vaak in verband wordt gebracht met agressie of protest, maar waarvan vaak niet bekend is dat het ook een rustgevende werking op lichaam en geest heeft. Het ballen van de vuisten als we gefrustreerd of boos zijn, is een natuurlijke reactie van het lichaam om zichzelf weer tot rust te brengen. Wanneer je je vingers namelijk naar binnen krult om de vuist te maken, raakt de pink de...

Het verzamelen van energie (qi) in de dantian is vast onderdeel tijdens mijn Qigong lessen. Dantian zijn energiereservoirs in het lichaam die met zuivere qi uit de kosmos en het universum (ook wel Hunyuan Qi genoemd) aangevuld kunnen worden en van waaruit de qi zich verder verspreidt naar lichaam, ziel en geest. In Qigong kennen we drie dantian. De onderste bevindt zich in de buikholte, dichtbij de nieren en de geslachtsorganen en draagt zorg voor de (fysieke) levensenergie, oftewel de Jing. De middelste dantian is ter hoogte van de borstholte, dichtbij het hart en de longen, en is verantwoordelijk voor de energetische...

De Qigong oefening ‘Baduanjin’ (Ba = 8, Duan = stukken, Jin = zijde/brokaat) bestaat uit een serie van acht bewegingen die het gehele lichaam: organen, weefsels, spieren, pezen, banden, enz. versterken en vitaliseren. Volgens de qigong overleveringen is deze gong meer dan 800 jaar oud en door de beroemde generaal Yue Fei uit de Zuiderlijke Sung Dynasty (177 – 1279 AD) gemaakt. Het wordt gezegd dat het succes van zijn leger, dat nooit een nederlaag leed, te danken was aan de dagelijkse beoefening van ‘Baduanjin’. Heden ten dage zijn het de Shaolin monniken die deze qigong oefening nog dagelijks uitvoeren. De...

Als je mij zou vragen waar ik het liefst voor kies, voor liefde of voor angst, dan zou ik je zeggen dat ik het liefst voor liefde kies. Als je mij vervolgens zou vragen of ik dat dan ook altijd doe, dan moet ik je helaas zeggen dat dat nog niet zo is. Wat wel is, is dat mijn bewustzijn, dat ik de keuze heb tussen deze twee uitersten, groter is geworden na het lezen van het boek ‘Het Universum staat achter je’ van Gabrielle Bernstein. Wanneer ik in een situatie kom, waarin ik neig naar oordeel, twijfel of onzekerheid,...

Deze Qigong serie voor de lever- en galblaasenergie is een heerlijke oefening die je vooral in de lente zou kunnen doen. De lente is de tijd van het jaar waarin krachten die tijdens de winter voor ons verborgen waren weer zichtbaar worden en een stuwende en uitbreidende werking op de natuur hebben. Dezelfde krachten die we tijdens de lente om ons heen ervaren, bevinden zich ook in ons lichaam en wel specifiek in de energie van de lever. Deze energie ondersteunt niet alleen de fysieke functie van onze lever, zoals bloed opslaan tijdens rust, de bloedsuikerspiegel op peil houden, eiwitten...

Wanneer er precies voor het eerst Qigong werd beoefend in China is lastig te achterhalen. Er gaan meerdere verhalen in het rond over wanneer dat zou zijn geweest. Vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw werden wel de -  tot dan toe alleen aan bepaalde families toevertrouwde - Qigong oefeningen door Qigong meesters aan het grote publiek onderwezen. Van die tijd stammen de ons inmiddels welbekende beelden van Chinezen die op straat en in parken Qigong of Tai Chi beoefenen, maar voor die tijd was Qigong uitsluitend bekend bij een beperkt aantal (welgestelde) families en kloosters en werd het...

De zachte twists, draaiingen van het lichaam, in deze Qigong serie zorgen ervoor dat al je meridianen worden opengezet, zodat qi door het hele lichaam kan stromen. Het strekken van de armen naar boven, het meekijken met hoofd, het draaien van de torso, het vooroverbuigen en het strekken of juist buigen van de benen; het hele lichaam werkt mee om de stroom van energie naar alle uiteinden van het lichaam te brengen. Met deze oefeningen zet je echter niet alleen het lichaam aan het werk, maar ook de geest. Met je aandacht en je gedachten in je handen, trek je...

In de Chinese schrijftaal wordt het cijfer drie uitgedrukt door middel van drie horizontale strepen boven elkaar. De symboliek achter dit Chinese teken is prachtig. Eén streep staat voor de éénheid -  de Dao - oftewel de leegte die tegelijkertijd ook de onuitputtelijke bron van  alles is. Twee strepen staan voor een scheiding, oftewel yin en yang, aarde en hemel. Plaats je een derde streep tussen deze twee polen in, dan drukt dat de ruimte uit waar hemelse (yang) en aardse (yin) invloeden eeuwig in en uit gaan, waardoor leven zich kan manifesteren. Deze ‘derde streep’ tussen hemel en aarde, tussen...

Dat onze gedachten een krachtig instrument zijn, weet ik al mijn hele leven. Bidden en mediteren is mij niet vreemd, en nu met het beoefenen van en lesgeven in Qigong, gebruik ik ook mijn gedachten om Qi (levensenergie) in en door mijn lichaam te leiden. Het is vooral vanwege dat laatste dat ik nieuwsgierig was naar dit boek. Ik voelde het effect van mijn gedachten in mijn lichaam als ik Qigong doe, maar hoe werkt dat dan precies? Hoe is het mogelijk dat als ik met mijn aandacht naar mijn voet of hand ga, ik het meteen voel tintelen? De invloed...

Al enige tijd was ik op zoek naar een boek dat mij in begrijpelijk taal zou uitleggen, welke diepe levenslessen er in de 81 verzen van de Tao Te Tjing staan. Glimpjes uit dit Taoïstische boek der wijsheid had ik hier en daar al opgevangen, maar een uitgebreide toelichting op wat de schrijver Lao Tzu precies bedoelde, was ik nog niet tegengekomen. Een paar keer al had ik bijna een vertaling gekocht, maar iedere keer weerhield me iets ervan om door te zetten. Ik denk dat ik diep van binnen wist, dat ik moest wachten tot ik op een dag...

De oefeningen van de ‘Vijf elementen Qigong oefening’ zijn gebaseerd op de vijf elementen leer (Wu Xing) die al eeuwen toegepast wordt in de traditionele Chinese geneeskunde. Aan de hand van de elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water, kan alles wat in ons leven op zowel fysieke, mentale als geestelijke gebied plaatsvindt, verklaard worden. Ieder element vertegenwoordigt een set van organen, een emotie, een zintuig, een kleur, een jaargetijde, een weertype, enz. Zo horen de lever en de galblaas bij het element Hout en wordt de emotie woede hieraan gekoppeld. Het zintuig dat bij Hout hoort is het oog...

Ik hou ervan om in mijn lessen teksten voor te lezen die te maken hebben met de achterliggende filosofie van Qigong en mijn leerlingen hiermee iets extra’s mee te geven. Onderstaande tekst is de 16e vers uit de Tao Te Tjing, het boek der wijsheid van de taoïsten, en vertelt ons over de cyclus van het leven. Dat alles wat opbloeit ook weer terug zal keren naar waar het vandaan is gekomen en dat, wanneer we deze ene constante in ons leven kunnen omarmen, we vrede in ons hart zullen vinden. Voor wie tegen die stroom van veranderingen ingaat wacht...

Vast onderdeel van iedere Zhineng Qigong les is het opnoemen van acht zinnen waarmee rust en ruimte wordt gecreëerd tijdens het opbouwen van een krachtig Qiveld. Dit energieveld ondersteunt de individuele leerling bij de oefeningen, maar zorgt ook voor verbinding tussen de leerlingen onder elkaar, tussen leerling(en) en docent en tussen alle beoefenaars van Zhineng Qigong over de hele wereld. Gegrondvest op de eeuwenoude levensfilosofie van het Taoïsme, vormen de achterliggende gedachten achter deze acht zinnen, een bron van rust en ruimte voor lichaam, ziel en geest. 1. Je voeten zijn verbonden met de aarde en je hoofd raakt de blauwe...

Hoe zou je het vinden als jij je dokter een rekening zou mogen sturen als je ziek wordt en niet andersom? Als je hem of haar verantwoordelijk mag houden voor je gezondheid, omdat hij of zij gefaald is om jou het goede advies te geven en je hem of haar daar op aan mag spreken? Klinkt als de omgedraaide wereld, niet waar? En toch heeft het lange tijd wel zo gewerkt in China. De dokter was er in de eerste plaats om je gezond te houden en niet om je beter te maken. Regelmatig kwam hij langs, voelde je pols,...

Wil je graag een fijne Zhineng Qigong oefening aanleren om de dag in alle rust mee te beginnen, of juist ontspannen mee af te sluiten? Ga dan voor De Lift Qi Up Pour Qi Down Methode. De zachte in- en uitgaande bewegingen, het openen en sluiten van je lichaam en het opnemen en afgeven van resp. zuivere en onzuivere energie is een weldaad voor je zenuwstelsel, gemoedstoestand, lichaamssappen, spieren, pezen, meridianen en organen. Je voelt je na het doen van deze oefening kalm en ontspannen, waardoor je de drukte van de dag beter aankunt of als je het vlak voor...

Onderstaand YouTube filmpje fascineerde mij zo, dat ik besloot de ingesproken tekst uit te typen en hieronder te vertalen. Er worden best wat ingewikkelde biologische termen gebruikt, die ik heel kort tussen haakjes geprobeerd heb duidelijk te maken. Ik vind vooral het filmpje een prachtige, visuele uitleg geven over de werking van Qi op ons skelet, spieren, bloedsomloop, lympfenstelsel, lichaamsvloeistoffen, zenuwstelsel, organen, hersenen en ruggengraat. De fysiologie van Tai Chi and Qigong In de westerse wereld kijken we graag naar wat het beoefenen van Qigong en Tai Chi zowel anatomisch (qua structuur en organisatie van het lichaam) met ons doet, als ook...

In mijn Zhineng Qigong lessen van deze maand besteed ik extra aandacht aan de longenergie. Volgens de Chinese gezondheidsleer is de longenergie namelijk gekoppeld aan de herfst, zoals die van de lever gekoppeld is aan de lente, die van het hart aan de zomer, die van de milt aan de nazomer en die van nieren aan de winter. Een oude Chinese tekst (Suwen) zegt het volgende over de longenenergie: Het westen brengt droogte voort droogte brengt metaal voort metaal brengt de scherpe smaak voort de scherpe smaak brengt de long voort de long brengt huid en lichaamshaar voort huid en lichaamshaar brengen de nieren voort de long...

Ik heb zojuist een nieuwe t-shirt gekocht met de tekst ‘Breath is power’ erop geprint. Woorden waar ik volkomen achter sta, maar waar ik me nog niet zo heel erg lang bewust van ben. De tijd dat ik - wanneer ik in de aandacht stond ik - totaal verkrampte en uiteindelijk over mijn hele lichaam begon te trillen, ligt nog niet zo heel ver achter mij. Dat dit symptomen waren die hoorden bij een verkeerde ademhaling, begreep ik pas in alle volheid toen ik met Yoga en Zhineng Qigong in aanraking kwam. Door de spanning van de aandacht ademde ik...

Heb je je weleens afgevraagd hoe kan dat de zon invloed heeft op alles wat op aarde groeit en bloeit? En waarom regen ervoor zorgt dat alles vitaal en fris blijft? Het meest voor de hand liggende antwoord zou zijn dat de warmte van de zon en het vocht van de regen hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat klopt natuurlijk, maar daaronder blijft nog een diepere vraag onbeantwoord, namelijk: hoe kan het dat warmte en vocht kunnen doordringen in andere materie, in het leven hier op aarde? Waarom blijft het vocht bijvoorbeeld niet op de aarde liggen, maar dringt het door en vermengt het zich met de grond? Waarom wordt de warmte van de zon niet afgeketst door een plant of boom, maar wordt het opgenomen en geabsorbeerd? Zelfs een schijnbaar ondoordringbare muur die volop in de zon staat, neemt de warmte van de zon op!
Het westers denken heeft de functie van het hart beperkt tot datgene wat ons bloed doet rondpompen en ons tot onze laatste adem in leven houdt. Het oosterse denken kent echter meer krachten toe aan het hart, die een energetische oorsprong hebben.
Heb je er weleens bij stil gestaan hoe waardevol jouw gedachten zijn? Of ben je vooral heel hard bezig om je gedachten weg te drukken en te negeren? Wellicht zijn de gedachten die je in deze fase van je leven hebt je tot last geworden en zou je het liefst gedachteloos door het leven gaan. Maar besef je wel dat je zonder gedachten niets in deze wereld kunt manifesteren? Immers alles wat je in deze wereld creëert en schept begint met een idee waarop je vervolgens handelt. Je gedachten vormen een krachtig energieveld dat je leven een positieve wending kan geven. Het ‘enige’ wat je hoeft te doen is het beoordelen van je gedachten los te laten en het observeren ervan te omarmen.
 Je hoofd raakt de blauwe hemel en je voeten zijn verbonden met de aarde Ontspan het lichaam en laat je gedachten gaan Wees kalm en respectvol De geest is helder en de houding integer Je gedachten zijn stil Je geest strekt zich uit tot in het oneindige En het licht van aanwezigheid straalt diep in iedere cel van het lichaam Je lichaam is in harmonie met qi, in harmonie met qi
Al enige tijd was ik op zoek naar een heldere vertaling van de ‘Tao Teh Jing’ van de Taoïsten. Ik was nieuwsgierig geworden naar het Taoïsme (of Daoïsme), maar had als leek zijnde een boek nodig die een niet al te ingewikkelde uitleg gaf. Het boek ‘Hart voor Tao’ van Elly Nooyen was precies wat ik zocht.
Het woord Qigong bestaat uit twee Chinese woorden, namelijk Qi en Gong. Qi betekent 'levensenergie' en gong 'werken met'. In dit geval het werken met 'qi'. In één woord zou je dus kunnen zeggen dat Qigong 'energiewerk' is.
Wanneer je iets wenst voor deze wereld of voor iemand in je omgeving of voor jezelf, welke woorden gebruik je dan? Wens je dan dat er geen oorlog en terreur meer is, of geen hongersnood? Vraag je misschien om uitroeiing van ziekten of het uitbannen van fysieke en geestelijke misbruik? Of spreek je wellicht de hoop uit dat je niet meer zo snel kwaad wordt en minder vaak gestresst door het leven gaat?
De ruimte van een nieuw begin vouwt zich voor mij open Ik vind het in en om mijn hart om te kunnen groeien in de liefde Voel het diep van binnen in mijn hoofd zodat ideeën zich mogen manifesteren Ervaar het vanuit mijn innerlijke blik waardoor ik de wereld weidser kan bezien Ik hoor het zich steeds verder uitstrekken tot voorbij vermogens van menselijk begrip Het geeft vrijheid vanuit het diepste ‘Zijn’ vormt woorden van inzicht en herkenning
De filosofie achter Yin en Yang gaat uit van een samenhang en wisselwerking tussen de tegengestelde fenomenen en krachten in deze wereld. Zo kan er geen licht zijn zonder donker, geen volheid zonder leegte, geen overvloed zonder schaarste, enz. Het ene schept het andere, gaat er geleidelijk aan in over. Denk maar aan de dag die via de schemering overgaat in de nacht. Alleen dankzij het daglicht dat zich terugtrekt, kan de nacht geboren worden. De kiem hiervoor ligt reeds in de dag besloten (zwart rond bolletje in het wit van het Yin en Yang teken), Yin wordt dus geboren in Yang en visa versa.
Het verbinden van het lichaam met de geest, en de geest met het lichaam is wat mij zo enorm aantrekt in Qigong. Tijdens mijn jarenlange karate training was er uiteraard ook sprake van deze verbinding, maar in mijn beleving was de aandacht toch vooral op de fysieke prestatie gericht. In die specifieke levensfase (mijn 30-er jaren) had ik daar ook behoefte aan en was het goed. Pas later toen ik naast karate ook yoga ging doen, merkte ik dat yoga een nieuwe behoefte vervulde die paste bij de volgende fase in mijn leven (mijn 40-er jaren), namelijk het meer naar binnen gericht zijn met mijn aandacht. Ik kreeg aanwijzingen hoe dit te doen en mocht dat ook nog eens combineren met lichamelijke houdingen die afwisselend uitdagend en ontspannend waren.
Wie zonder enige kennis van Zhineng Qigong iemand zou bekijken die een gong (techniek, oefening) aan het doen is, zou wellicht tot de conclusie kunnen komen dat Qigong slechts bestaat uit het uitvoeren van langzame, beheerste bewegingen, waarbij voornamelijk de torso en de armen in beweging zijn. Ja, soms is er zelfs helemaal geen beweging te zien!
Alle oefeningen van Qigong zijn onlosmakelijk verbonden met de energie (Qi) die te vinden is in de natuur, het universum en bij jezelf. Bij je geboorte krijg je van je ouders een bepaalde hoeveelheid energie mee, die je geleidelijk aan gedurende je leven verbruikt en waar je dus zuinig en evenwichtig mee om moet gaan. Raakt deze op, dan houd je ook op te bestaan. Het is dus belangrijk voor de lengte en kwaliteit van je leven om deze energie op peil te houden en aan te vullen en te voorkomen dat het te snel uit je lichaam wegvloeit.
Een klein onderzoekje een dag van tevoren doet mij inzien dat ik toch maar beter de auto richting Nijmegen (Berg en Dal om precies te zijn) kan nemen voor mijn eerste Zhineng Qigong opleidingsdag. Alhoewel ik het veel relaxter vind om met de trein en de bus te reizen, is een halvering van de reistijd toch té aantrekkelijk om de auto te laten staan. Onderweg heb ik toch echter wel een klein beetje spijt van deze beslissing, want ik merk dat ik me lichtjes erger aan de automobilisten die heel subtiel hun gaspedaal intrappen terwijl ik ze net wil inhalen. Ik rij op cruise control, dus aan mij kan het niet liggen! (Herkenbaar?) ‘Kom op Von’, spreek ik mezelf streng toe ‘doe niet zo opgefokt, dit is een dag van ontspanning en innerlijke groei!’.  Mijn grip op het stuur ontspant weer een beetje, tot het moment waarop ik van baan wil veranderen om in te kunnen halen en degene die mij net aan het inhalen is zo lekker naast me blijft hangen! (grrrr….)
Binnenkort ga ik terug naar de bron. Terug naar de oorsprong van karate, de sport die ik tot voor kort 12 jaar lang met veel passie (en bloed, zweet en tranen) heb gedaan. Ik ga namelijk een Qigong instructeursopleiding volgen.
Op zoek zijn naar jezelf is geen vreemde uitdrukking meer voor velen van ons. Het is duidelijk dat we in dit leven onszelf soms verliezen als we teveel gericht zijn op de ander. Als we teveel willen voldoen aan de verwachtingen van anderen vergeten we steeds vaker te doen wat bij onszelf diep van binnen goed voelt. We raken steeds verder van onze kern vandaan en voelen op een bepaald moment dat er iets niet meer in balans is. En ik geloof daar zeker in, heb het ook zelf ervaren.
Loading new posts...
No more posts