WU XING QIGONG OPLEIDING – DERDE BLOK- LESGEVEN IN QIGONG

KTNO Keurmerk voor Qigong docenten opleiding

KTNO-ID: K12060

LES 14 T/M 19

PRAKTIJK

 • Zhan Zhuang
  Aan de hand van staande meditatie leer je jezelf via diepe zelfobservatie uit te lijnen tussen Hemel en Aarde, de gewrichten te openen en zowel de oppervlakkige als dieper gelegen spieren te ontspannen. Alle theorie die in de lessen voorbij komt kun je in deze Qigong beoefening op een diep niveau voelen, toepassen en internaliseren. Zhan Zhuang verhoogt het niveau van de Qigong beoefening en helpt te groeien als docent in het beleven van Qigong en het overdragen ervan aan leerlingen.
 • Oefeningen per element uit alle 8 series
  Alle acht in blok twee aangereikte series worden op element ‘ontleed’ en met elkaar geoefend. In les 2 worden alle Water element oefeningen uit de series ‘gedestilleerd’ en geoefend, in les 3 alle Hout element oefeningen, in les 4 alle Vuur element oefeningen, in les 5 alle Aarde element oefeningen en in les 6 alle Metaal element oefeningen. Hiermee wordt het fundament gelegd om vanuit de acht aangereikte vaste series eigen Qigong series te maken (bv. volgens de Shen cyclus of een Water element flow, Hout element flow, Vuur element flow, Aarde element flow of Metaal element flow) en zo het aantal series waaruit je kunt putten uit te breiden.
 • Series maken volgens de Shen cyclus of orgaanklok
  Per les worden uit twee of drie van de in het tweede blok aangereikte series oefeningen uitgelicht om ze op eigen inzicht te herschikken tot eigen series volgens de Shen cyclus of volgens de volgorde van de orgaanklok. Deze ‘eigen gemaakte’ series worden telkens door twee leerlingen tijdens een korte les van 15 minuten aan de groep gegeven en daarna kort geëvalueerd. Bij het evalueren wordt op de uitlijning, houding en bewegingen gelet van degene die les geeft.
 • Samen een les maken en geven
  Op basis van de in het tweede blok aangereikte Qigong series en de opgedane kennis uit de theorie wordt een les van ongeveer een uur in groepsverband in elkaar gezet. Per les wordt telkens een andere combinatie van series gebruikt, zodat er per opleidingsdag qua inhoud andere lessen tot stand komen. Deze met elkaar gemaakte les wordt vervolgens met en aan elkaar gegeven. Ook hier vindt een korte evaluatie plaats.
 • Nieuwe oefeningen en meditaties (ook op video en audio)
  Yi Jin Jing, Relax Song Gong, Glimlach meditatie en meer.

THEORIE

In het laatste blok van de opleiding gaat de aandacht vooral uit naar de praktijk, maar er is zeker ook ruimte voor theorie en dialoog met elkaar.
Hieronder vind je een lijst met hoofdonderwerpen die uitgewerkt zijn in het lesmateriaal.

 • Er is uitgebreide theorie over de stilstaande meditatie (Zhan Zhuang), zodat je begrijpt waarom het uitlijnen tussen Aarde en Hemel zo belangrijk is voor jezelf en je toekomstige leerlingen.
 • Hoe sta je zelf en zet je je leerlingen goed in de uitgangspositie en standen.
 • Wat zijn de energetische kwaliteiten van Aarde en Hemel.
 • Hoe bouw je een les op.
 • Hoe deel je een les in.
 • Inspiratie voor thema’s voor je lessen.
 • Hoe geef je les vanuit verbinding met jezelf en in verbinding met je leerlingen.
 • De Qigong series en meditaties zijn ook uitgeschreven in het lesmateriaal.

LES 20 T/M 22

LES 20

Aan het begin van dit blok krijgt elke leerling de opdracht om buiten de opleidingsdagen om op zoek te gaan naar een nog niet in de opleiding aangeleerde Qigong serie (max. 30 minuten) en deze zichzelf aan te leren. Deze nieuwe Qigong series worden in les 20 aan elkaar overgedragen.

THEORIE EXAMEN 

Deze vindt buiten de opleidingsdagen om en in de eigen thuisomgeving plaats in de week voorafgaande aan les 21.

LES 21

Op opleidingsdag 21 wordt het theorie examen besproken en doet de helft van de leerlingen het praktijkexamen. Dit bestaat uit een uur lesgeven volgens de aangeleerde opbouw van een les.

LES 22

Op opleidingsdag 22 doet de andere helft van de leerling praktijkexamen en is er een feestelijke afsluiting van de opleiding met diploma uitreiking.