WU XING QIGONG DOCENTENOPLEIDING

De Wu Xing Qigong opleiding wordt gegeven door Qigong docente Yvonne Alefs en bestaat uit drie leerjaren die samen een complete docentenopleiding vormen.

Aan het einde van het eerste leerjaar heb je kennisgemaakt met de fundamenten van de Chinese Vijf Elementenleer die onderdeel uitmaakt van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het tweede leerjaar sluit je af met gevorderde kennis van de Chinese Vijf Elementenleer per orgaanpaar, het verloop van de twaalf hoofdmeridianen en acht Qigongseries. Het afsluitende derde jaar bouwt door op de opgedane kennis in de voorgaande twee jaren en heeft als focus het als docent leren doorgeven van de aangeleerde acht Qigong series en het in elkaar kunnen zetten van eigen Qigong series en lessen.

Alle leerjaren zijn opgebouwd uit negen lessen die verspreid over het jaar op vrijdagen bij De Lichtplaats in Zaandam worden gegeven. Het eerste leerjaar wordt in 2022 ook op woensdagen bij Yoganada in Amsterdam gegeven. De opleiding is op de opgegeven data ook online via Zoom te volgen (vindt simultaan plaats met de lessen op lokatie).

Elke leerling ontvangt een manual met lesstof dat tijdens de opleiding wordt gegeven en krijgt toegang tot videolessen waarin de acht Qigong series worden voorgedaan.

Meer  informatie over de inhoud van de lessen, het rooster en de kosten wordt hieronder per opleidingsjaar gegeven. Mocht naar aanleiding daarvan aanvullende informatie wenselijk zijn, dan kan contact opgenomen worden met Yvonne via dit e-mailadres.

KTNO Keurmerk voor Qigong docenten opleiding

KTNO-ID: K12060

EERSTE LEERJAAR: KENNISMAKEN MET QIGONG

Het eerste leerjaar van de Wu Xing Qigong opleiding bevat een kennismaking met Qigong en de grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het is bedoeld als basisjaar voor het tweede en derde Qigong leerjaar. Mocht je al een andere aan de Traditionele Chinese Geneeskunde gerelateerde opleiding gevolgd hebben, dan kan aan de hand van een intake gesprek bepaald worden of dit eerste leerjaar overgeslagen kan worden.

Het volgende krijg je in het eerste leerjaar mee:

 • de vijf elementen theorie waarop de Chinese geneeskunde en de bewegingsleren Qigong en Daoyin zijn gebaseerd,
 • het lichaamsnetwerk van meridianen, een aantal acupressuur- en Qigongpunten,
 • de Oosterse wijsheid van het leven in ritme met de seizoenen en de orgaanklok,
 • de Chinese kunst van zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en meer gebalanceerd leven,
 • het eeuwenoude Chinese gedachtegoed van de Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Mens, de tienduizend dingen en de Tao te Ching,
 • de drie primaire krachten van het universum Jing, Qi en Shen.
 • de diepe, interne werking van de wondermeridianen.

Examen: aan het einde van dit leerjaar vindt een examen plaats over de opgedane theoretische kennis. Dit examen vindt buiten de lesdagen om op een nog nader te bepalen datum in november 2022 plaats.

Lesrooster 2022

Lokatie Zaandam & Online

De Lichtplaats
12.30 – 16.30 uur

Vrijdag 14 januari
Vrijdag 11 februari
Vrijdag 18 maart
Vrijdag 22 april
Vrijdag 3 juni
Vrijdag 26 augustus
Vrijdag 30 september
Vrijdag 28 oktober
Vrijdag 25 november

Kosten: € 546,00

Lesmateriaal:
manual en Qigong videolessen (inbegrepen in de prijs)

Vooropleiding: geen.

Lesrooster 2022

Lokatie Amsterdam & Online

Yoga ZENtrum Nada
13.00 – 17.00 uur

Woensdag 19 januari
Woensdag 16 februari
Woensdag 23 maart
Woensdag 20 april
Woensdag 8 juni
Woensdag 31 augustus
Woensdag 5 oktober
Woensdag 2 november
Woensdag 30 november

TWEEDE LEERJAAR: BELICHAMEN VAN QIGONG

Het tweede leerjaar van deze Wu Xing Qigong opleiding vormt een diepgaande voorbereiding op het derde leerjaar waarin je leert om Qigong door te geven aan anderen en na afloop jezelf Qigong docent kunt noemen.

De focus van dit leerjaar is vooral gericht op het verkrijgen van meer inzicht in en kennis over de Chinese Vijf Elementenleer per YinYang orgaanpaar. Je leert het verloop van de 12 hoofdmeridianen en een aantal belangrijke acupunten kennen als ook welke strekkingen en oefeningen bij welke orgaan/merdiaan horen. Ook de Wondermeridianen worden verder uitgediept met de daarbij behorende filosofieën over Dao, Wuji, de Drie Dantian, de Drie Schatten en de Vijf Spirituele Lichten. Verder wordt er ook diepgang aangebracht in het ervaren en aanleren van 8 Qigong series uit het eerste leerjaar.

Mocht je al een andere aan de Traditionele Chinese Geneeskunde gerelateerde opleiding gevolgd hebben, dan kan aan de hand van een intake gesprek bepaald worden of je meteen kunt instromen in dit tweede leerjaar.

Het volgende krijg je in het tweede leerjaar mee:

 • per Yin/Yang meridiaanpaar de belangrijkste associaties en kenmerken m.b.t. de vijf elementenleer;
 • het verloop van de twaalf hoofdmeridianen en de Ren Mai en Du Mai;
 • verdieping van de kennis over de wondermeridianen;
 • verdieping van de theorie uit het eerste leerjaar over Dao, Wuji, De Drie Dantian, De Drie Schatten en de Vijf Sprituele Lichten;
 • Qigong strekkingen per meridiaan;
 • ontleden van Qigong series naar meridiaan;
 • op een gevorderd niveau acht qigong series aanleren.

Examen: deze bestaat uit twee delen. Het eerste zal een theorie examen zijn over de leerstof en het tweede gedeelte een praktijk examen over de aangeleerde Qigong series. Het praktijkgedeelte vindt plaats tijdens de laatste lesdag. Het theorie examen vindt buiten de lesdagen om op een nog nader te bepalen datum in november 2022.

Lesrooster 2022

Alleen op lokatie Zaandam & Online
De Lichtplaats
12.00 – 18.00 uur

Vrijdag 21 januari
Vrijdag 18 februari
Vrijdag 25 maart
Vrijdag 29 april
Vrijdag 10 juni
Vrijdag 2 september
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 4 november
Vrijdag 2 december

Kosten: € 968,00

Lesmateriaal: manual en Qigong videolessen (inbegrepen in de prijs)
Vooropleiding: Wu Xing Qigong Leerjaar 1 of een aan de Tradtionele Chinese Geneeskunde gerelateerde opleiding.

DERDE LEERJAAR: DOORGEVEN VAN QIGONG

Het derde leerjaar van deze Wu Xing Qigong opleiding staat volledig in het teken van het zelf kunnen doorgeven van de acht in het eerste en tweede leerjaar aangeleerde Qigong series en deze aan te kunnen vullen om tot een les van 60 minuten te komen. In iedere les is ruim aandacht voor het opdoen van praktische ervaring hierin.

Daarnaast ga je aan de slag om uit deze acht Qigong series de specifieke oefeningen per orgaan/meridiaan/element te halen en een eigen foto/film archief hiervan aan te leggen. Aan de hand van dit archief maak je als eindopdracht twee eigen series: één volgens de Shen cyclus en de ander volgens de Orgaanklok. Je kennis en ervaring van Qigong series komt aan het einde van dit leerjaar op 10 en dat niet alleen je hebt ook de vaardigheden om uit de acht aangeleerde Qigong series uit alle leerjaren nog meer eigen series te maken.

Het reflecteren op teksten van de Tao te Ching en het verzamelen van je eigen teksten ter inspiratie en onderbouwing van je lessen maakt ook onderdeel uit van dit leerjaar, als ook verdiepingen in je begrip van Shen en Ko cyclus, de Orgaanklok, de Drie Dantian, de Drie Schatten, Dao, Wuji, YinYang, de Vijf Deugden, de Vijf Spirituele Lichten en Xiu Yang.

Het volgende krijg je in het derde leerjaar mee:

 • praktijkervaring in het doorgeven van de acht in de vorige leerjaren aangeleerde Qigong series;
 • ervaring in het maken van lessen rondom de acht in de vorige leerjaren aangeleerde Qigong series;
 • inzicht in oefeningen van de acht Qigong series specifiek per orgaan/meridiaan/element;
 • een zelf aangelegde foto/film archief van de specifieke oefeningen per orgaan/meridiaan/element;
 • een zelf ontworpen Qigong serie volgens de Shen cyclus;
 • een zelf ontworpen Qigong serie volgens de Orgaanklok;
 • hoe je verzen van de Tao te Ching kunt integreren in je lessen;
 • hoe je zelf verzamelde of eigen gemaakte teksten kunt integreren in je lessen;
 • verdere verdieping van de begrippen Shen en Ko cyclus, de Orgaanklok, de Drie Dantian, de Drie Schatten, Dao, Wuji, YinYang, de Vijf Deugden, de Vijf Spirituele Lichten en Xiu Yang.

Examen: deze bestaat uit twee delen. Het eerste zal een theorie examen zijn over de leerstof en het tweede gedeelte een praktijk examen waarbij les wordt gegeven in twee zelf ontworpen Qigongseries. Het praktijkgedeelte vindt plaats tijdens de laatste twee lesdagen. Het theorie examen vindt buiten de lesdagen om op een nog nader te bepalen datum in november 2023.

Vanaf 2023!

Lesrooster zal vanaf april 2022 bekend zijn.

Lokatie: De Lichtplaats
& Online: via Zoom

Tijd: 12.00 – 18.30 uur

Kosten: € 968,00

Lesmateriaal: manual en Qigong videolessen (inbegrepen in de prijs)
Vooropleiding: Wu Xing Qigong Leerjaar 2