QIGONG OPLEIDING

Voor persoonlijke ontwikkeling & het leren doorgeven

De Wu Xing Qigong opleiding wordt gegeven door Qigong docente Yvonne Alefs en bestaat uit drie blokken: kennismaking (5 lessen), verdieping (8 lessen) en lesgeven (9 lessen). Samen vormen deze 22 lessen een complete docentenopleiding die 18 maanden duurt.

Tijdens de eerste vijf lessen maak je kennis met de fundamenten van de Chinese Vijf Elementenleer die onderdeel uitmaakt van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Met het tweede blok van 8 lessen bouw je gevorderde kennis op van de Chinese Vijf Elementenleer per orgaanpaar, het verloop van de twaalf hoofdmeridianen en acht Qigongseries. De laatste negen lessen bouwen door op de opgedane kennis in de voorgaande lessen en heeft als focus het als docent leren doorgeven van de aangeleerde acht Qigong series en het in elkaar kunnen zetten van eigen Qigong series en lessen.

De lessen worden om de drie weken (m.u.v. vakanties) op woensdag- en donderdagmiddagen bij De Lichtplaats in Zaandam gegeven. De opleiding is op de opgegeven data ook online via Zoom te volgen (vindt simultaan plaats met de lessen op lokatie).

Elke leerling ontvangt een manual met lesstof die tijdens de opleiding wordt gegeven en krijgt toegang tot 50 audio- en video-opnames met meditaties en Qigongoefeningen. Er zijn geen vereisten voor een vooropleiding.

Inbegrepen in de opleiding is de Tao Teaching van Dyenne Borst, schrijfster van het boek ‘Het Paradijs van Lao Tse‘. Dyenne neemt de groep buiten de lesdagen om in negen online sessies van een uur mee op reis door het landschap van de Tao. Aan de hand van haar boek en de 81 levenslessen van Lao Tse leer je meer over Tao en het Taoïsme en hoe je de wijsheden uit de Tao te Ching in het dagelijks leven kunt toepassen. Haar boek krijg je te leen mee.

Kosten: € 2397,00 (incl. 21% BTW)

 • 1e betaling vooraf: € 799,00
 • 2e betaling na 6 mnd: € 799,00
 • 3e betaling na 12 mnd: € 799,00

Meer  informatie over de inhoud van de lessen en het rooster vind je hieronder. Mocht naar aanleiding daarvan aanvullende informatie wenselijk zijn, dan kan contact opgenomen worden met Yvonne via dit e-mailadres.

KTNO Keurmerk voor Qigong docenten opleiding

KTNO-ID: K12060

Lesrooster 2024 – 2026

September ’24 t/m Februari ’26

WOENSDAGMIDDAG | 12.30 – 17.30 uur

18 september 2024
9 oktober 2024
30 oktober 2024
20 november 2024
11 december 2024
8 januari 2025
22 januari 2025
19 februari 2025
12 maart 2025
2 april 2025
23 april 2025
14 mei 2025
4 juni 2025
3 september 2025
24 september 2025
15 oktober 2025
5 november 2025
26 november 2025
17 december 2025
14 januari 2026
18 februari 2026
25 februari 2026

Lesrooster 2025 -2026

Maart ’25 t/m Juni ’26

DONDERDAGMIDDAG | 12.30 – 17.30 uur

20 maart 2025
10 april 2025
1 mei 2025
22 mei 2025
12 juni 2025
28 augustus
18 september 2025
9 oktober 2025
6 november 2025
27 november 2025
11 december 2025
15 januari 2026
12 februari 2026
5 maart 2026
26 maart 2026
16 april 2026
7 mei 2026
28 mei 2026
18 juni 2026
3 september 2026
24 september 2026
1 oktober 2026

EERSTE BLOK: KENNISMAKING

Dit eerste blok van vijf lessen bevat een kennismaking met Qigong en de grondslagen van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het is bedoeld als basis voor de rest van de opleiding.

Het volgende krijg je in het eerste blok mee:

 • de Vijf Elementen Theorie waarop de Chinese geneeskunde en Qigong zijn gebaseerd,
 • Tao Teaching van Dyenne Borst (9 online sessies van een uur buiten de lessen om).
 • het lichaamsnetwerk van meridianen, een aantal acupressuur- en Qigongpunten,
 • de Oosterse wijsheid van het leven in ritme met de seizoenen en de orgaanklok,
 • het eeuwenoude Chinese gedachtegoed van de Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Mens, de tienduizend dingen en de Tao te Ching,
 • de drie primaire krachten van het universum Jing, Qi en Shen.

Meerkeuze toets
Aan de hand van twintig meerkeuze vragen wordt aan het einde van dit blok een kleine online toets gehouden over de opgedane theoretische kennis. Deze toets vindt thuis – buiten de lesdagen om plaats – op een nog nader te bepalen datum.

TWEEDE BLOK: VERDIEPING

De focus in dit blok is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in en kennis over de Chinese Vijf Elementenleer per Yin-Yang orgaanpaar en te leren welke strekkingen en oefeningen bij welke orgaan/merdiaan horen.

Het volgende krijg je in het tweede blok mee:

 • per Yin/Yang meridiaanpaar de belangrijkste associaties en kenmerken m.b.t. de vijf elementenleer;
 • het verloop van de twaalf hoofdmeridianen;
 • Qigong strekkingen per meridiaan;
 • vediepende inzichten in de werking van de orgaanklok m.b.t. klachten;
 • inspiratie voor beeldspraak en metaforen die bij elk element horen.
 • kennismaking met de wondermeridianen;
 • op een gevorderd niveau acht Qigong series aanleren.

Theorie-toets
De theorie-toets bestaat uit tien open vragen over de theorie van blok twee die je via e-mail toegestuurd krijgt. Deze toets vindt op een nog nader te bepalen datum buiten de lesdagen om thuis plaats.

Praktijk-examen
Het praktijk examen vindt plaats tijdens de laatste lesdag en houdt het aan de groep voordoen van één van de aangeleerde Qigong series in.

DERDE BLOK: LESGEVEN

Tot slot leer je hoe je de acht aangeleerde Qigong series als docent kunt doorgeven. Deze acht Qigong series ga je ook aan de hand van de elementen ‘ontleden’ en hiermee eigen series in elkaar leren zetten.

Het volgende krijg je in het derde blok mee:

 • praktijkervaring in het doorgeven van de acht aangeleerde Qigong series;
 • inzicht in hoe je zelf een Qigong serie kunt maken;
 • kennis over uitgangspositie, uitlijning en het openen van gewrichten;
 • hoe bouw je een les op en hoe deel je een les in;
 • inspiratie voor thema’s voor je lessen;
 • hoe geef je vanuit verbinding les.

Eind-examen:
Het eind-examen bestaat uit twee delen. Het eerste zal een schrijfopdracht zijn en het tweede een praktijk examen waarbij les wordt gegeven in een (zelf ontworpen) Qigongserie. Het praktijkgedeelte vindt plaats tijdens de laatste twee lesdagen. De schrijfopdracht vindt buiten de lesdagen van de opleiding om plaats.