WU XING QIGONG OPLEIDING – DERDE LEERJAAR – DOORGEVEN VAN QIGONG

KTNO Keurmerk voor Qigong docenten opleiding

KTNO-ID: K12060

LES 1 T/M 6

THEORIE

 • De opbouw van een les
 • Zhan Zhuang, staande meditatie.
 • Het verweven van de energetische kwaliteiten van Aarde en Hemel, Wuji en Wu Wei in een les.
 • De Taiji Axis en het principe van YinYang voor inzicht in de juiste houding bij het beoefenen van Qigong.
 • Het verweven van de Daoïstische levensfilosofie Xiu Yang en meditaties in Qigong.
 • Dao, Drie Dantian en Drie Schatten (Jing, Qi, Shen) voor inzicht in hoe je deze kunt integreren bij het maken en geven van Qigong.
 • Verdieping in de Vijf Emoties, Vijf Deugden en Vijf Spirituele Lichten uit het Daoïsme die verbonden zijn met de Drie Dantian.
 • Energetische werking van het ademen en hoe je de ademhaling kunt inzetten bij meditatie.

PRAKTIJK

 • Zhan Zhuang
  Aan de hand van staande meditatie leer je jezelf via diepe zelfobservatie uit te lijnen tussen Hemel en Aarde, de gewrichten te openen en zowel de oppervlakkige als dieper gelegen spieren te ontspannen. Alle theorie die in de lessen voorbij komt kun je in deze Qigong beoefening op een diep niveau voelen, toepassen en internaliseren. Zhan Zhuang verhoogt het niveau van de Qigong beoefening en helpt te groeien als docent in het beleven van Qigong en het overdragen ervan aan leerlingen.
 • Oefeningen per element uit alle 8 series
  Alle acht in leerjaar twee aangeleerde series worden verdeeld over de eerste zes lessen op element ‘ontleed’. In les 1 worden alle Water element oefeningen uit de series ‘gedestilleerd’, in les 2 alle Hout element oefeningen, in les 3 en 4 alle Vuur element oefeningen, in les 5 alle Aarde element oefeningen en in les 6 alle Metaal element oefeningen. Alle oefeningen worden op deze manier gedurende het derde leerjaar per element gevoeld en ervaren, zodat deze optimaal van docent op leerling kunnen worden doorgegeven.
 • Series maken volgens de Shen cyclus of orgaanklok
  Per les worden uit twee of drie van de in het tweede leerjaar aangeleerde series (in elke les weer een ander setje series) oefeningen uitgelicht om ze op eigen inzicht te herschikken tot eigen series volgens de Shen cyclus of volgens de volgorde van de orgaanklok. Deze ‘eigen gemaakte’ series worden telkens door twee leerlingen tijdens een korte les van 15 minuten aan de groep gegeven en daarna kort geëvalueerd. Bij het evalueren wordt erop gelet of de houding en bewegingen van degene die les geeft in lijn is met de Taiji Axis.
 • Samen een les maken en geven
  Op basis van de in het tweede leerjaar aangeleerde Qigong series en de opgedane kennis uit de theorie wordt een les van ongeveer een uur in groepsverband in elkaar gezet. Ook hier wordt per les telkens een andere combinatie van series gebruikt, zodat er per opleidingsdag qua inhoud andere lessen tot stand komen. Deze met elkaar gemaakte les wordt vervolgens met en aan elkaar gegeven. Ook hier vindt een korte evaluatie plaats.

LES 7 T/M 9

LES 7

Aan het begin van het leerjaar krijgt elke leerling de opdracht om buiten de opleidingsdagen om op zoek te gaan naar een nog niet in de opleiding aangeleerde Qigong serie (max. 30 minuten) en deze zichzelf aan te leren. Deze nieuwe Qigong series worden in les 7 aan elkaar overgedragen.

THEORIE EXAMEN 

Deze vindt buiten de opleidingsdagen om en in de eigen thuisomgeving plaats in de week voorafgaande aan les 8.

LES 8

Op opleidingsdag 8 wordt het theorie examen besproken en doet de helft van de leerlingen het praktijkexamen. Dit bestaat uit een uur lesgeven volgens de aangeleerde opbouw van een les.

LES 9

Op opleidingsdag 9 doet de andere helft van de leerling praktijkexamen en is er een feestelijke afsluiting van de opleiding met diploma uitreiking.