WU XING QIGONG OPLEIDING – DERDE LEERJAAR – DOORGEVEN VAN QIGONG

KTNO Keurmerk voor Qigong docenten opleiding

KTNO-ID: K12060

LES 1: HOUT ELEMENT
Ba Duan Jin | Shen/Ko cyclus

In deze les is er aandacht voor de Qigongserie Ba Duan Jin en worden er aanwijzingen gegeven hoe deze in een les door te geven aan leerlingen. Tijdens opleidingsdag 2 wordt er in de les praktijkervaring hierin opgedaan.

Het Hout Element komt aan bod door uit alle acht inmiddels aangeleerde Qigongseries de specifieke Hout element oefeningen (Lever/Galblaas) uit te lichten. Door deze oefeningen vast te leggen op foto of video terwijl je ze doet en ervaart, maak je tijdens deze eerste les al de aanzet voor een eigen Qigong archief. Het met elkaar bespreken van mooie teksten/thema’s die bij het Hout Element paassen is hier ook onderdeel van.

De Shen en Ko cyclus van de Vijf Elementenleer krijgt ruimschoots aandacht, zodat er inzicht ontstaat in hoe je deze kunt toepassen in het maken van eigen Qigong series. Daarnaast wordt een vers uit de Tao Te Ching besproken die als leidraad zou kunnen dienen voor een les in het teken van het Hout Element.

Deze les bevat:

 • het leren overdragen van de Qigongserie Ba Duan Jin aan leerlingen;
 • inzicht in de specifieke Hout Element oefeningen uit alle acht aangeleerde Qigong series;
 • eerste aanzet tot het aanleggen van een eigen foto/video archief van oefeningen per Element;
 • verdieping over het toepassen van de Shen en Ko cyclus bij het maken van Qigong series en lessen;
 • reflectie op een vers van de Tao te Ching als ondersteuning voor een Hout Element Qigong les;

LES 2: VUUR ELEMENT – DEEL 1
Mawangdui Daoyin Shu | Orgaanklok

In deze les is er aandacht voor de Qigongserie Mawangdui Daoyin Shu en worden er aanwijzingen gegeven hoe deze in een les door te geven aan leerlingen. Tijdens opleidingsdag 3 wordt er in de les praktijkervaring hierin opgedaan.

Het Vuur Element komt aan bod door uit alle acht inmiddels aangeleerde Qigongseries de specifieke Vuur element oefeningen (Hart/Dunne Darm) uit te lichten en deze ook te voelen en ervaren.

De Orgaanklok (qi-kringloop) van de Vijf Elementenleer krijgt ruimschoots aandacht, zodat er inzicht ontstaat in hoe je deze kunt toepassen in het maken van eigen Qigong series. Daarnaast wordt een vers uit de Tao Te Ching besproken die als leidraad zou kunnen dienen voor een les in het teken van het Vuur Element.

Deze les bevat:

 • het leren overdragen van de Qigongserie Mawangdui Daoyin Shu aan leerlingen;
 • een gezamenlijk les geven in de Qigongserie ‘Ba Duan Jin’;
 • inzicht in de specifieke Vuur Element (Hart/Dunne Darm) oefeningen uit de acht aangeleerde Qigong series;
 • bespreken en uitdiepen van de huiswerkopdrachten van les 1;
 • verdieping over het toepassen van de Orgaanklok bij het maken van Qigong series en lessen;
 • reflectie op een vers van de Tao te Ching als ondersteuning voor een Vuur Element Qigong les;

LES 3: VUUR ELEMENT – DEEL 2
18 Elementen Qigongserie | De Drie Dantian & De Drie Schatten

In deze les is er aandacht voor de 18 Elementen Qigongserie en worden er aanwijzingen gegeven hoe deze in een les door te geven aan leerlingen. Tijdens opleidingsdag 4 wordt er in de les praktijkervaring hierin opgedaan.

Het Vuur Element komt aan bod door uit alle acht inmiddels aangeleerde Qigongseries de specifieke Vuur element oefeningen (Hartbeschermer/ Drievoudige Verwarmer) uit te lichten en deze ook te voelen en ervaren.

De Drie Dantian en de Drie Schatten (Jing, Qi, Shen) krijgen ruimschoots aandacht, zodat er inzicht ontstaat in hoe je deze kunt integreren bij het maken en geven van Qigong lessen. Daarnaast wordt een vers uit de Tao Te Ching besproken die als leidraad zou kunnen dienen voor een les in het teken van het Vuur Element.

Deze les bevat:

 • het leren overdragen van de 18 Elementen Qigongserie aan leerlingen;
 • een gezamenlijk les geven in de Qigongserie Mawangdui Daoyin Shu;
 • inzicht in de specifieke Vuur Element (Hartbeschermer/Drievoudige Verwarmer) oefeningen uit de acht aangeleerde Qigong series;
 • bespreken en uitdiepen van de huiswerkopdrachten van les 2;
 • verdieping over het integreren van de Drie Dantian en de Drie Schatten bij het maken en geven van  Qigong lessen;
 • reflectie op een vers van de Tao te Ching als ondersteuning voor een Vuur Element Qigong les;

LES 4: AARDE ELEMENT
Vijf Elementen Qigongserie 1 & Helende Klanken serie 1 | Dao, Wuji en YinYang

In deze les is er aandacht voor de Vijf Elementen Qigongserie 1 en de Helende Klanken serie 1 en worden er aanwijzingen gegeven hoe deze in een les door te geven aan leerlingen. Tijdens opleidingsdag 5 wordt er in de les praktijkervaring hierin opgedaan.

Het Aarde Element komt aan bod door uit alle acht inmiddels aangeleerde Qigongseries de specifieke Aarde element oefeningen (Milt en Maag) uit te lichten en deze ook te voelen en ervaren.

De Taoïstische begrippen Dao, Wuji en YinYang krijgen ruimschoots aandacht, zodat er inzicht ontstaat in hoe je deze kunt integreren bij het maken en geven van Qigong lessen. Daarnaast wordt een vers uit de Tao Te Ching besproken die als leidraad zou kunnen dienen voor een les in het teken van het Aarde Element.

Deze les bevat:

 • het leren overdragen van de Vijf Elementen Qigong serie 1 en Helende Klanken serie 1 aan leerlingen;
 • een gezamenlijk les geven in de 18 Elementen Qigongserie;
 • inzicht in de specifieke Aarde Element (Milt en Maag) oefeningen uit de acht aangeleerde Qigong series;
 • bespreken en uitdiepen van de huiswerkopdrachten van les 3;
 • verdieping over het integreren van de Taoïstische begrippen Dao, Wuji en YinYang bij het maken en geven van Qigong lessen;
 • reflectie op een vers van de Tao te Ching als ondersteuning voor een Aarde Element Qigong les;

LES 5: METAAL ELEMENT
Vijf Elementen Qigongserie 2 & Helende Klanken serie 2
De Vijf Deugden, De Vijf Spirituele Lichten, De Vijf Elementen

In deze les is er aandacht voor de Vijf Elementen Qigongserie 2 en de Helende Klanken serie 2 en worden er aanwijzingen gegeven hoe deze in een les door te geven aan leerlingen. Tijdens opleidingsdag 6 wordt er in de les praktijkervaring hierin opgedaan.

Het Metaal Element komt aan bod door uit alle acht inmiddels aangeleerde Qigongseries de specifieke Metaal element oefeningen (Longen en Dikke Darm) uit te lichten en deze ook te voelen en ervaren.

De Vijf Deugden en Vijf Spirituele Lichten uit het Taoïsme krijgen ruimschoots aandacht, zodat er inzicht ontstaat in hoe je deze kunt integreren bij het maken en geven van Qigong lessen. Daarnaast wordt een vers uit de Tao Te Ching besproken die als leidraad zou kunnen dienen voor een les in het teken van het Metaal Element.

Deze les bevat:

 • het leren overdragen van de Vijf Elementen Qigong serie 2 en Helende Klanken serie 2 aan leerlingen;
 • een gezamenlijk les geven in de Vijf Elementen Qigong serie 1 en Helende Klanken serie 1;
 • inzicht in de specifieke Metaal Element (Longen en Dikke Darm) oefeningen uit de acht aangeleerde Qigong series;
 • bespreken en uitdiepen van de huiswerkopdrachten van les 4;
 • verdieping over het integreren van de Taoïstische begrippen van de Vijf Deugden en de Vijf Spirituele Lichten bij het maken en geven van Qigong lessen;
 • reflectie op een vers van de Tao te Ching als ondersteuning voor een Metaal Element Qigong les;

LES 6: WATER ELEMENT
Ji Ben Qi Gong | Concept van Xiu Yang

In deze les is er aandacht voor de Ji Ben Qi Gong serie en worden er aanwijzingen gegeven hoe deze in een les door te geven aan leerlingen. Tijdens opleidingsdag 7 wordt er in de les praktijkervaring hierin opgedaan.

Het Water Element komt aan bod door uit alle acht inmiddels aangeleerde Qigongseries de specifieke Water element oefeningen (Nieren en Blaas) uit te lichten en deze ook te voelen en ervaren.

De Taoïstische levensfilosofie van Xiu Yang (het Hart cultiveren) uit het Taoïsme krijgt ruimschoots aandacht, zodat er inzicht ontstaat in hoe je dit kunt integreren bij het maken en geven van Qigong lessen. Daarnaast wordt een vers uit de Tao Te Ching besproken die als leidraad zou kunnen dienen voor een les in het teken van het Water Element.

Deze les bevat:

 • het leren overdragen van de Ji Ben Qi Gong serie aan leerlingen;
 • een gezamenlijk les geven in de Vijf Elementen Qigong serie 2 en Helende Klanken serie 2;
 • inzicht in de specifieke Water Element (Nieren en Blaas) oefeningen uit de acht aangeleerde Qigong series;
 • bespreken en uitdiepen van de huiswerkopdrachten van les 5;
 • verdieping over het integreren van de Taoïstische levensfilosofie van Xiu Yang bij het maken en geven van Qigong lessen;
 • reflectie op een vers van de Tao te Ching als ondersteuning voor een Water Element Qigong les;

LES 7: WONDERMERIDIANEN
Serie of delen ervan naar wens | Voorbereiding op examens

In deze les wordt er ruimte aan de leerlingen gegeven om aan te geven aan welke van de acht aangeleerde Qigong series (of losse oefeningen uit de series) nog aandacht besteed mag worden ter voorbereiding op en ondersteuning van de praktijkexamens die op opleidingsdag 8 en 9 worden gehouden.

De Wondermeridianen komen aan bod door uit alle acht inmiddels aangeleerde Qigongseries de specifieke Wondermeridiaan oefeningen uit te lichten en deze ook te voelen en ervaren.

De theorie van deze les zal een korte samenvatting zijn van alle theorie van de voorgaande opleidingsdagen en er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor leerlingen om aan te geven waar zij nog vragen over hebben ter voorbereiding op het theorie examen dat binnen enkele weken zal plaatsvinden.

Deze les bevat:

 • waar nodig extra aandacht aan één specifieke Qigong serie uit de reeks van acht of meerdere kleine stukjes m.b.t. het overdragen aan leerlingen;
 • een gezamenlijk les geven in de Ji Ben Qi Gong serie;
 • inzicht in de specifieke oefeningen voor de Wondermeridianen uit de acht aangeleerde Qigong series;
 • bespreken en uitdiepen van de huiswerkopdrachten van les 6;
 • korte samenvatting van alle theorie uit de voorgaande lessen en aandacht voor vragen van leerlingen over het geheel aan theorie van dit opleidingsjaar t.b.v. het theorie examen;
 • Aandacht voor vragen m.b.t. het maken van eigen Qigongseries voor het praktijk examen.

LES 8: PRAKTIJKEXAMEN SHEN CYCLUS
Lesgeven a.d.h.v. eigen ontworpen Qigongserie

Opleidingsdag 8 staat geheel in het teken van het geven van een les aan de hand van de zelfgemaakte Qigong serie volgens de Shen cyclus,

LES 9: PRAKTIJKEXAMEN ORGAANKLOK
Lesgeven a.d.h.v. eigen ontworpen Qigongserie

Opleidingsdag 9 staat geheel in het teken van het geven van een les aan de hand van de zelfgemaakte Qigong serie volgens de Orgaanklok.

THEORIE EXAMEN 

Deze vindt buiten de opleidingsdagen om plaats op een nog nader te bepalen datum in november 2023.