WU XING QIGONG OPLEIDING – TWEEDE BLOK – VERDIEPING IN QIGONG

KTNO Keurmerk voor Qigong docenten opleiding

KTNO-ID: K12060

LES 6: WATER ELEMENT 
Nieren en Blaas Meridianen

De Winter en de energie van de Nieren en Blaas horen volgens de Chinese Vijf Elementenleer bij het Water Element. Water heeft de eigenschap om het laagste punt op te zoeken. Voor ons als mens staan de Winter en de bijbehorende energieën van het Water Element voor het opzoeken van ons eigen stilte, waarin we volledig Yin worden en ons mee laten bewegen met de stroom.

Het Water Element is niet alleen verbonden met de Winter en de energie van Nieren en Blaas, maar kent binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde nog meer associaties, zoals botten, tanden en hoofdhaar. De belangrijkste associaties die in Qigong worden gebruikt worden in deze les uitgediept.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • het Water Element en bijbehorende associaties;
 • meridiaan verloop van de Nieren en Blaas;
 • aantal acupressuurpunten op de Nieren en Blaas Meridianen;
 • strekkingen/oefeningen voor de Nieren en Blaas Meridianen;
 • Qigong serie Baduanjin

LES 7: HOUT ELEMENT
Lever en Galblaas Meridianen

Volgens de Chinese Vijf Elementenleer is het Hout Element verbonden aan de Lente. Het is de tijd van het jaar waarin krachten die tijdens de winter voor ons verborgen waren weer zichtbaar worden en een stuwende en uitbreidende werking op de natuur hebben. Dezelfde krachten die we tijdens de Lente om ons heen ervaren, bevinden zich ook in ons lichaam en wel specifiek in de energie van de Lever en Galblaas.

Naast de Lente, wordt de energie van de Lever en Galblaas in de Traditionele Chinese Geneeskunde ook gekoppeld aan de banden, pezen en gewrichten in ons lichaam. Dit zijn nog maar enkele van de associaties van het Hout Element. De belangrijkste associaties die in Qigong worden gebruikt worden in deze les uitgediept.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • het Hout Element en bijbehorende associaties;
 • meridiaan verloop van de Lever en Galblaas;
 • aantal acupressuurpunten op de Lever- en Galblaas Meridianen;
 • strekkingen/oefeningen voor de Lever- en Galblaas Meridianen;
 • twee Qigong series gebaseerd op de Vijf Elementen
  (anders dan bij het Aarde Element).

LES 8: VUUR ELEMENT – Deel 1
Hart en Dunne Darm Meridianen

Licht en warmte, liefde en compassie, geest en bewustzijn; allemaal kwaliteiten van het Hart en het Vuur Element. Dit element neemt een bijzondere plek in binnen de Chinese Vijf Elementenleer, omdat er – in tegenstelling tot de andere elementen – niet één yin-yang meridianenpaar aan verbonden is, maar twee. Naast Hart en Dunne Darm, horen ook de Hartbeschermer en Drievoudige Verwarmer bij het Vuur Element.

Zomer, licht, warmte, liefde, inspiratie en bewustzijn zijn maar enkele van de associaties die de Traditionele Chinese Geneeskunde koppelt aan het Vuur Element. De belangrijkste associaties die in Qigong worden gebruikt worden in deze les uitgediept.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • het Vuur Element en bijbehorende associaties;
 • meridiaan verloop van het Hart en de Dunne Darm;
 • aantal acupressuurpunten op de Hart- en Dunne Darm Meridianen;
 • strekkingen/oefeningen voor de Hart- en Dunne Darm Meridianen;
 • eerste deel van de 18 Vormen Qigong serie.

LES 9: VUUR ELEMENT – Deel 2
Hartbeschermer en Drievoudige Verwarmer Meridianen

De Meridianen van Hartbeschermer en Drievoudige Verwarmer (DvV) horen dus ook bij het Vuur Element. Samen met de energie van de Dunne Darm vormen zij een driedubbele beschermlaag rond om het Hart, ook wel de Keizer(in) van alle organen genoemd. Iedere emotie moet eerst door deze drie filters heen, voordat het bij het kostbare Hart arriveert.

Het Vuur Element is niet alleen nauw verbonden met de stroom van bloed door ons lichaam, met de bloedbanen en de bloedcirculatie, maar ook met de manier waarop we vanuit ons innerlijk met de uiterlijke wereld verbinden. Dit aspect van het Vuur Element wordt o.a. in deze les verder uitgediept.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • het concept ‘Xiu Yang’ (cultiveren van het Hart);
 • meridiaan verloop van de Hartbeschermer en DvV;
 • aantal acupressuurpunten op de Hartbeschermer- en DvV Merdianen;
 • strekkingen/oefeningen voor de Hartbeschermer- en DvV Merdianen;
 • tweede deel van de 18 Vormen Qigong serie.

LES 10: AARDE ELEMENT
Milt en Maag Meridianen

De Energie van de Aarde is volgens de Chinese Vijf Elementen theorie een zachte, moederlijke en verzorgende stroom. Het zorgt niet alleen voor voedingsmiddelen en vocht, maar ook voor grondstoffen en natuurlijke materialen voor ons levensonderhoud. Ook wij hebben deze zachte, moederlijke en verzorgende energie via onze Maag en Milt Meridianen door ons heen stromen.

Naast het verband met zorg en balans, hebben het Aarde Element en de energie van de Milt- en Maagmeridianen binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde ook andere associaties. De belangrijkste associaties die in Qigong worden gebruikt worden in deze les uitgediept.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • het Aarde Element en bijbehorende associaties;
 • meridiaan verloop van de Milt en Maag;
 • aantal acupressuurpunten op de Milt- en Maag Meridianen;
 • strekkingen/oefeningen voor de Milt- en Maag Meridianen;
 • twee Qigong series gebaseerd op de Vijf Elementen
  (anders dan bij het Hout element).

LES 11: METAAL ELEMENT
Longen en Dikke Darm Meridianen

De Chinese Vijf Elementenleer koppelt de energie van de Longen en Dikke Darm aan de Herfst; het seizoen van bladeren die loslaten en waarin afscheid wordt genomen van de uitbundigheid van de zomer. De natuurlijke energie trekt weer naar binnen en fluistert ons mensen toe dat alles wat zo diep van binnen bij ons leeft, bewust mag worden gevoeld en ervaren.

Het Metaal Element waar de energie van Longen en Dikke Darm bij horen, houdt niet alleen verband met loslaten, verdriet en melancholie, maar heeft binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde nog meer associaties. De belangrijkste associaties die in Qigong worden gebruikt worden in deze les uitgediept.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • het Metaal Element en bijbehorende associaties;
 • het meridiaan verloop van de Longen en Dikke Darm;
 • aantal acupressuurpunten op de Longen en Dikke Darm Meridianen;
 • strekkingen/oefeningen voor de de Longen en Dikke Darm Meridianen;
 • eerste helft van de Mawangdui Daoyin Shu serie.

LES 12: WONDERMERIDIANEN – Deel 1
Chong Mai, Ren Mai en Du Mai

De Wondermeridianen zijn acht bijzondere meridianen die ten opzichte van de Hoofdmeridianen meer in verbinding staan met onze constitutie en levenshouding. Zij zijn nauw verbonden met onze oorsprong en behandeling ervan brengt ons dichterbij wat binnen de Taoïstische gedachtegoed bekend staat als Dao.

De Chong Mai (Doorgangskanaal), Ren Mai (Conceptievat) en Du Mai (Gouverneursvat) die in dit eerste deel over de Wondermeridianen besproken worden, worden vaak gebruikt in combinatie met de Hoofdmeridianen. Ren Mai en Du Mai staan in verbinding met alle yin en yang meridianen van de Hoofdmerdianen en dienen als een reservoir. Chong Mai vooral met de drie Dantian.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • meer begrip van de Drie Dantian en Drie Schatten (Jing, Qi, Shen);
 • meridiaan verloop van de Chong Mai, Ren Mai en Du Mai;
 • energiepunten nauw verbonden met de Chong Mai, Ren Mai en Du Mai;
 • strekkingen/oefeningen specifiek voor de Chong Mai, Ren Mei en Du Mai;
 • tweede helft van de Mawang Dui Daoyin Shu serie.

LES 13: WONDERMERIDIANEN – Deel 2
Wei Mai, Qiao Mai en Dai Mai

Wondermeridianen zijn verbonden aan indrukken die we tijdens ons leven opdoen en die zich soms als conditioneringen en patronen in ons vastzetten. Het openen ervan helpt om ervaringen uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst los te laten, en vrij baan te maken voor persoonlijke ontwikkeling in het heden.

Deze Wondermeridianen geven toegang tot meer verankerde disbalansen in ons energetisch systeem. Zij kunnen helderheid brengen in het begrijpen van onze reacties op levenservaringen en het doorgronden van ongewenste invloeden die in ons leven aanwezig zijn. Het bewustzijn dat hieruit voortvloeit zorgt voor levensveranderende beslissingen.

Aan het einde van deze les heb je het volgende geleerd en doorvoeld:

 • meer begrip van Dao, Wuji en de Vijf Spirituele Lichten;
 • meridiaan verloop van de Wei Mai, Qiao Mai en Dai Mai;
 • energiepunten nauw verbonden met de Wei Mai, Qiao Mai en Dai Mai;
 • strekkingen en oefeningen specifiek voor de Wei Mai, Qiao Mai en Dai Mai;
 •  Ji Ben Qi Gong serie.