Qigong Meebewegen met de seizoenen

QIGONG SEIZOENS SESSIES
Modules van vier weken

Met deze mooie serie neem ik je een jaar lang via Qigong oefeningen mee in een reis langs de energieën van de seizoenen. Volgens het ritme van de natuurlijke wereld laat ik je kennis maken met de Chinese Vijf Elementenleer die naast seizoenen ook organen, meridianen, emoties, klanken, kleuren en nog veel meer aan de elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water koppelt.

Doordat je leert bewust mee te bewegen met de cycli van de natuur, creëer je meer balans in je eigen fysieke, mentale en geestelijke energieën en zal je meer harmonie in het dagelijkse leven ervaren. Je beleving van Qigong zal na elke sessie hierdoor verdiepen en je gevoel van gezondheid en welzijn toenemen.

KTNO Keurmerk voor Qigong docenten opleiding

KTNO-ID: K12326

Het jaar is opgedeeld in elf blokken die ieder uit vier Qigong sessies bestaan. Elke module van vier sessies staat in het teken van een thema dat verbonden is aan de energie van het heersende seizoen, zoals stilte, zuiverheid, verbinding, overvloed, vrijheid, ontspanning, overgave, enz. en kan ook op zichzelf staand worden gevolgd.

Elke Qigong sessie (volledig praktijkgericht) is doorweven met de Chinese Vijf Elementenleer en het verzorgen en onderhouden van de organen en meridianen verbonden aan het desbetreffende jaargetijde. Bij elke module hoort ook een handout met theorie en een link naar een korte videoles.

Een beschrijving van de thema’s die gedurende het jaar verdieping zullen geven aan de Qigong sessies wordt hieronder gegeven, met de optie om door te klikken naar meer specifieke informatie:

Januari – Winter | module 1
WATER ELEMENT: STILTE & LUISTEREN

“Stilte en luisteren gaan van nature hand in hand en vormen een prachtige
bedding van waaruit weer nieuwe ontwikkelingen mogen ontspruiten.”

Februari – Winter/Lente | module 2
AARDE ELEMENT: ZUIVERHEID & BEWEGING

“Tijd om jezelf diep te zuiveren en te reinigen. Oude energie mag eruit om ruimte te maken voor een vrije stroom van nieuwe energie in je leven.”

Maart – Lente | module 3
HOUT ELEMENT: FLEXIBILITEIT & INZICHT

“Het vernieuwende en vooral naar boven gerichte energie van de natuur op dit moment ondersteunt jouw eigen beweging naar vernieuwing en groei volledig.”

April – Lente | module 4
HOUT ELEMENT: KRACHT & CREATIVTEIT

“Het voorjaar is het seizoen bij uitstek om je ingevingen, ideeën en creaties te manifesteren en vorm te geven.”

Mei – Lente/Zomer | module 5
AARDE ELEMENT: BALANS & TRANSFORMATIE

“Jezelf oefenen in vertrouwen hebben in het cyclische van het leven zal je ondersteunen in het telkens weer vinden van balans.”

Juni/Juli – Zomer | module 6 & 7
VUUR ELEMENT: VERBINDING & KRACHT en VRIJHEID & WARMTE

“Het bereik van het energetisch en magnetisch veld van je hart gaat ver voorbij je fysieke lichaam, zoals de stralen van de zon ook ver de ruimte in reiken.”

Augustus – Zomer/Nazomer | module 8
VUUR EN AARDE ELEMENT: ONTSPANNING & ZENUWSTELSEL

“Het is tijd om wat achterover te leunen en ontspannen te genieten van wat je gecreëerd en tot stand gebracht hebt in de maanden die achter je liggen.”

September – Nazomer | module 9
AARDE ELEMENT: OVERVLOED & OOGSTEN

“Overvloed ervaren ligt niet besloten in het altijd krijgen wat je wilt of waarnaar je verlangt, maar in het omarmen van het leven zoals het naar je toekomt.”

Oktober – Herfst | module 10
METAAL ELEMENT: LOSLATEN & RUIMTE MAKEN

“Welke ervaringen, gedachten, gevoelens en terugkerende patronen zou je
graag de ruimte willen geven om jou los te laten?”

November – Herfst | module 11
METAAL ELEMENT: NAAR BINNEN KEREN & INSPIRATIE

“De kwaliteit van je ademhaling is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de verbinding tussen je innerlijke en je uiterlijke wereld.”

December – Winter | module 12
WATER ELEMENT: OVERGAVE & MEEBEWEGEN

“Wees in het leven als water: vloeibaar zodat je langs obstakels kunt stromen
en krachtig om obstakels uit de weg te ruimen. ”