Afbeelding bij blog van Yvonne Alefs - De verbindende kracht van qi

Lichaamgeest

De gedachte hier in het westen dat lichaam en geest twee aparte los van elkaar functionerende delen van de mens zijn, begint te veranderen. Dat het lichaam effect heeft op de geest, is misschien wat tastbaarder als dat de geest invloed heeft op het lichaam. We zijn ons denk ik allemaal wel bewust van de negatieve uitwerking die lichamelijke verminkingen en ernstige ziekten op de gemoedstoestand hebben. Het hebben van fysieke pijn en ongemak beïnvloedt onze gedachten over de kwaliteit van ons leven, waardoor we depressief kunnen worden en zelfs kunnen verlangen naar de dood. Maar als het de ene kant op kan, dan kan het ook de andere kant op. De geest – in de vorm van onze gedachten en emoties – heeft ook zijn weerslag op het lichaam. Denk maar eens aan momenten waarop je zenuwachtig bent en niet uit je woorden kunt komen, of als je je ongemakkelijk voelt en het bloed naar je hoofd stijgt, of als je van blijdschap een vreugdedansje doet. Stuk voor stuk lichamelijke uitingen van iets wat we denken of voelen, oftewel wat van de geest komt.

De tijd dat we lichaam én geest als afgescheiden delen van onze menselijke ervaring beschouwden, ligt nu achter ons. Voor ons ligt het nieuwe bewustzijn van de éénheid van lichaam en geest, lichaamgeest (bodymind) genoemd, een oosterse wijsheid die in het westen nu vaste voet begint te krijgen. Al eeuwenlang beseft de oosterse geneeskunde namelijk dat emoties veroorzakers zijn van inwendige ziekten. Via de Chinese Vijf Elementenleer koppelen zij elke emotie aan één van de vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal of Water en daarmee ook aan de bijbehorende organen resp. lever en galblaas, hart en dunne darm, milt en maag, long en dikke darm en nieren en blaas. Wanneer ze te heftig zijn, te lang duren of te lang onderdrukt worden zetten emoties als woede, vreugde, piekeren, verdriet en angst zich vast in ons lichaam. De organen en meridianen die in deze Vijf Elementenleer aan de emoties gekoppeld zijn, raken dan in onbalans, wat zich vervolgens uit in bepaalde symptomen.

Symptomen zijn dus uitingen van het lichaam, of anders gezegd de taal waarmee het met ons communiceert. Het is de enige manier waarop het lichaam ons kan vertellen dat er iets niet goed gaat in ons lijf en we de manier waarop we leven moeten veranderen willen we niet ziek worden. De klachten die we ervaren zijn in het begin subtiel, maar worden naar mate de tijd verstrijkt, steeds heftiger en acuter omdat we ze negeren. Vaak zijn we dan teleurgesteld omdat bepaalde functies van het lichaam uitvallen en hebben we het gevoel dat ons lichaam ons in de steek laat. Maar het is eerder andersom: wij laten ons lichaam in de steek door voorbij te gaan aan de allereerste, voorzichtige symptomen. Een disbalans in de energieën in het lichaam vereffenen is vele malen eenvoudiger als de klachten nog maar net de kop opsteken, dan wanneer de onevenwichtigheid al een tijdje voortduurt.

In het boek ‘De weg naar verandering’ waarin de wijsheid van het Daoïsme op prachtige wijze door Wayne Dyer naar de hedendaagse beleving is vertaald, legt hij aan de hand van het 71e vers van de Dao de Jing heel mooi uit wat ziekte volgens hem is: “Ziekte betekent voor mij dat iets in het lichaamgeest niet in balans is met het welzijn waar het uit voortkwam – met andere woorden het is niet in overeenstemming met de Dao. Klachten zoals koorts, chronische pijn, kortademigheid, hoest, verkoudheid, ongewone vermoeidheid en flauwvallen wijzen op de aanwezigheid van ziekte; en het equivalent van dergelijke symptomen in ons denken kan angst, spanning, boosheid, haat, bezorgdheid, schuldgevoel, stress, ongeduld enzovoort zijn. Dit zijn signalen dat onze gedachten niet in balans zijn met onze Bron, die pure liefde, vriendelijkheid, geduld, tevredenheid is en alle andere uitdrukkingen van Taogerichtheid.”

Vers 71 van de Dao de Jing

Je onwetendheid kennen is kracht.
Kennis negeren is ziekte.

Pas als we ziek zijn van onze ziekte
zullen we op houden ziek te zijn.
De wijze is niet ziek maar is ziek van ziekte;
dit is het geheim van gezondheid.

Wayne schrijft ook nog het volgende: “Een oud Chinees spreekwoord zegt, dat als een man een blijmoedige geest heeft, hij een gelukkig lichaam zal hebben. Een blijmoedige geest is ziek van ziekte – hij weigert af te wachten tot dingen slechter zullen worden. Hij ziet een verstopte neus, maagpijn, pijn in rug of knie en vermoeidheid als boodschappen om gehoor te geven aan de signalen van het lichaam en terug te keren naar een natuurlijke staat van welzijn. Een blijmoedige geest acht het lichaam in staat om van ziekten te genezen omdat hij beseft dat het geen menselijke schepping is, maar en product van de Dao. Een blijmoedige geest vertrouwt op het vermogen van het lichaam om zonder ziekte of lijden te leven. Dus gebruik jouw blijmoedige geest om met je samen te werken om gezond te blijven.”

Het in een vroeg stadium gehoor geven aan de signalen van het lichaam kan ernstige ziekten verderop in tijd voorkomen. Het erkennen en doorvoelen van emoties in plaats van ze te negeren (en dus letterlijk in het lichaam weg  te stoppen), is de eerste stap naar een gezondere lichaamgeest. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat emoties zich slechts 90 seconden in het lichaam uiten door middel van bijvoorbeeld blozen, zweten, huilen, stamelen, schreeuwen, enz. Daarna is de energie uit de emotie verdwenen en het lichamelijke effect voorbij, tenzij we ze blijven voeden met gedachten, oordelen, verwachtingen en teleurstellingen. Dan blijven we onze emoties van brandstof voorzien, waardoor we er soms dagenlang en in sommige gevallen zelfs jaar na jaar last van blijven houden. Sluimerend in ons lichaam, nemen onze emoties dan gedachte voor gedachte aan volume toe, totdat ze ons ziek maken.

Heb dus moed, kijk je emoties bij het opkomen meteen in de ogen en doorleef ze. Ruil je gezondheid en je leven niet in voor 90 seconden ongemak.

NB Uitleg over de werking van lichaamgeest is ook te vinden in mijn boek ‘De Kracht van Qigong‘!

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.