De kunst van Xiu Yang - Deel 1 - Mimi Kuo Deemer - Uitgelichte afbeelding Yvonne Alefs

De kunst van Xiu Yang – 1e artikel

Het prachtige boek van Mimi Kuo-Deemer over de eeuwenoude Chinese wijsheid Xiu Yang – oftewel zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en een meer gebalanceerd leven – verdient uitgebreider aandacht dan de boekrecensie die ik eerder schreef. Dit is dan ook deel één van een reeks van vijf artikelen waarin ik de hoogtepunten van het boek – dat alleen nog in het Engels te verkrijgen is – in het Nederlands overdraag, met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te maken op welke wijze zij hun leven gelukkiger, gezonder en evenwichtiger kunnen leiden. Een andere intentie die hieraan verbonden is, is mijn behoefte om Mimi te ondersteunen in haar missie om de Oosterse wijsheid aan het Westen over te brengen.

Mogelijkheden en potentieel

‘Een zaadje weet hoe het moet groeien en bloeien,
de mens heeft dezelfde vermogens …’

Heel simpel gezegd betekent Xiu Yang dat je de zorgzame tuinier wordt van je eigen levenstuin. Jij bezit net zoveel potentieel als vruchtbare grond, maar de mate van zorg die jij als ‘levenstuinier’ aan je innerlijke leven geeft, bepaalt welke eigenschappen en kwaliteiten er op die vruchtbare aarde tot groei en bloei mogen komen. Het onderhouden (cultiveren) van je innerlijke leven, dàt is Xiu Yang. En zoals je veel zorg, geduld en liefde dient te geven aan een tuin als je er jouw eigen paradijs van wil maken, zo geldt dat ook voor je eigen zelfcultivatie: jouw persoonlijke Xiu Yang. Het is een levenslange toewijding aan een gelukkiger en gezonder levensstijl en niet iets waar je alleen aandacht aanbesteed als je bijvoorbeeld in een dip zit, of een drukke periode meemaakt. Het toepassen van Xiu Yang zorgt er wél voor dat als je in zo’n dip raakt je er sneller bovenop komt of als je een drukke periode meemaakt je daar met meer kalmte en evenwicht doorheen gaat. Het is een manier van leven die ook de wereld om je heen gelukkiger, gezonder en evenwichtiger maakt, omdat dat wat je van binnen voelt en ervaart altijd ook naar buiten toe uitstraalt en de wereld om ons heen schept. En de wereld, de mensheid, heeft deze hulp hard nodig!

Het Hart en Dao

Xiu Yang is de afkorting voor Xiu Xin Yang Xin. Xiu betekent onderhouden en Yang verzorgen. Xin is het hart. Vertaald is dit de kunst van het onderhouden en verzorgen van het hart. Ons hart is grenzeloos en weids, het biedt plaats aan ons bewustzijn en is vorst aller vorsten, aldus Mimi. Wanneer we het hart via Xiu Yang aanraken, dan openen we onszelf voor de mogelijkheid om de weidse, heldere, krachtige en liefdevolle kwaliteiten van het hart te ervaren en uit te stralen. Om dit te kunnen, is het nodig om ons bewust te zijn van de onuitputtelijke levenskracht die in en om ons heen aanwezig is. De Chinezen noemen deze levenskracht Dao: een energieveld vol mogelijkheden en potentieel. Dao is de bron die alles in het Universum tot beweging aanzet en tot leven roept. Het geeft leven zonder iets terug te vragen, ondersteunt zonder partij te kiezen en heerst zonder enige vorm van autoriteit (Lao Tzu, Tao Te Ching). Via Xiu Yang leren we de oneindige mogelijkheden en het enorme potentieel van Dao voelen en ervaren. Hierdoor lukt het ons steeds beter om weerstand die we onder bepaalde levensomstandigheden voelen te verzachten en meer op één lijn te komen met het oneindige potentieel van wie we zouden kunnen zijn.

Heelheid en samenhang

De essentie van Dao is heelheid: alles hangt samen met alles, iedere gebeurtenis staat in relatie tot iets anders, niets in dit universum staat op zichzelf en alles en iedereen bevindt zich in een voortdurende beweging richting balans en heelheid. Dao nodigt ons telkens uit om het hele verhaal – de context – van een gebeurtenis te onderzoeken en te beseffen dat we niet afgescheiden zijn van anderen. Ieder van ons maakt deel uit van een levende en ademende matrix die alle levende wezens beïnvloedt en vormgeeft. Heelheid en éénheid zijn altijd aanwezig.
Door middel van Xiu Yang ontvangen we kennis, inzicht en wijsheid en leren vaardigheden waarmee we al datgene wat op ons pad komt in perspectief weten te plaatsen. Xiu Yang helpt ons herinneren dat wanneer levensstormen zich aandienen er ook weer een periode komt van rust en kalmte, waardoor we in tijden van pijn toch ook nog licht kunnen zien. We beseffen ons dat niets onveranderlijk is en dat ook dit voorbij gaat. Andersom staan we met Xiu Yang in tijden waarin het ons voor de wind gaat ook stil bij de mogelijkheid van ongemak, pijn en verlies. We hebben een open en helder blik ten opzichte van zowel goede als slechte tijden en kunnen de samenhang ervan zien, waardoor we enerzijds minder geneigd zijn wanhopig te verlangen naar rustigere vaarwateren en anderzijds ophouden weerstand te bieden tegen hoge levensgolven. Balans ontstaat als we alle levensomstandigheden kunnen herkennen als gelijkwaardige delen van een harmonieus geheel.

Onbegrensd en ruimtelijk

Als mens voelen we ons van tijd tot tijd (of misschien wel vaker dan dat) klein en onbeduidend. Als er iets in ons leven gebeurt waardoor we van slag raken dan verstrakt ons lichaam en vernauwt onze geest. We voelen ons gespannen en afgezonderd en worden overspoeld door stress, verdriet en twijfel. Negatieve gedachten rijgen zich aaneen tot een persoonlijk drama, waarin we ons soms helemaal kunnen verliezen. Op zulke momenten kan het helpen om de aandacht simpelweg te verschuiven naar iets dat ruimtelijk is, zoals de uitgestrekte hemel boven, zonlicht dat uitbundig door een raam naar binnen schijnt of zelfs de eigen ademhaling. Via Xiu Yang oefenen we om ons telkens te herinneren dat we als mens onbegrensd en ruimtelijk zijn en in uitdagende situaties altijd de keuze hebben om – in plaats van ons klein te maken en in elkaar krimpen – de volheid van ons potentieel te benutten.
Dat laatste (het benutten van de volheid van ons potentieel) gebeurt altijd vanuit een mildheid die binnen het Daoïstisch denken Wu Wei wordt genoemd. Het is het tegenovergestelde van het met brute kracht en niets ontziende doorzettingsvermogen koste wat kost bereiken van een vooropgestelde doel (zoals velen in de wereld om ons heen zich gedrongen voelen te gedragen). Dat kost enorm veel menselijke vermogens en is vergelijkbaar met het verspillen van kostbare energie. Het benutten van je eigen potentieel bereik je door – met een kalme geest en met niet meer energie dan nodig is  – te verzachten en de ruimte te vinden om diep van binnen te kunnen luisteren. Precies zoals water zich voegt naar het landschap en toch zijn weg vindt naar het laagste punt.


Inhoud 2e artikel: volgende keer ga ik dieper in op de mandela van Xiu Yang. Dit is de ‘routekaart’ van Xiu Yang, die ons door een landschap voert waar kennis, inzicht, wijsheid en compassie zich uitdrukken in lichaam, geest, hart en relaties.

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.